Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tror regioner som Moss kan tjene på ansettelsesstopp av byråkrater i Oslo.

Vil ha flere jobber til Moss

Det bør settes et tak på antall statlige ansatte i Oslo, mener SVs næringspolitiske talsmann. Det kan bety flere arbeidsplasser til Moss.

 

Befolkningsvekst er et problem for Oslo, men en gyllen mulighet for andre byer og regioner. Det skriver Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsmann for SV, i en kronikk på NRK Ytring. I kronikken foreslår han å sette et tak på antall byråkrater i Oslo og samtidig etablere nye, statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

Glemte regioner

– Mitt forslag er at ingen nye statlige arbeidsplasser opprettes i Osloområdet. Eventuell vekst må skje i andre deler av landet, eller ved å kutte i et annet departement, sier Fylkesnes til Moss Dagblad

Han trekker særlig fram gamle industribyer som aktuelle kandidater for nye byråkratjobber.

– Jeg mener man bør satse på de regionene som har spennende fremtidsnæringer innenfor industri, naturressurser eller lignende. Det finner vi i mange deler av landet, for eksempel i regioner med stolte industritradisjoner som har manglet statlig oppmerksomhet og satsing.

– Det som er spennende med mosseregionen er at man har stolte industritradisjoner. Industri bør være et satsingsområde og bruk av statlige arbeidsplasser kan være en måte å skape et mer attraktivt arbeidsmarked på, sier Fylkesnes.

Ser til USA

Som Moss Dagblad tidligere har omtalt, ble opprettelsen av et nytt direktorat for jernbane og vei foreslått lokalisert i Moss. Fylkesnes tror det kunne vært en god løsning.

– Jeg er tilhenger av å tenke nytt når det gjelder hvor staten skal opprette arbeidsplasser. Moss kunne vært et spennende sted å etablere noe slikt, sier han.

Forslaget hans har blitt stemplet som tullete av næringspolitiker Frank Jenssen (H), men Fylkesnes viser til at blant annet USA har gode erfaringer med å sette tak på statlige arbeidsplasser.