Rygge har vedtatt Skiensmodellen. Nå vil Ap, Fellesforbundet og Østfold Fagforening at Moss gjør det samme. Hoppern skole kan bli det første berørte byggeprosjektet. Fra venstre: Thor Erik Forsberg, Hanne Tollerud, Shakeel Rehman, Christin Kahya, Stig Hansen, Inger-Lise Skartlien og Erik Olafsen. FOTO: KENNETH STENSRUD

Vil fjerne grumset

Ap vil sette klare krav til entreprenører som ønsker å utføre oppdrag for kommunen.

Derfor vil de nå at Moss innfører den såkalte Skiensmodellen. Kort fortalt vil modellen belønne de seriøse aktørene og straffe de useriøse. (se fakta). Den ble allerede enstemmig vedtatt over kommunegrensa i Rygge forrige uke. Østfold fylkeskommune jobber også med å innføre samme modell. Hanne Tollerud (Ap) mener Moss bør henge seg på.

– Vi vil ha saken opp så fort det lar seg gjøre. Vi har ambisjoner om å få på plass et vedtak før byggingen av den nye skolen på Hoppern, sier hun.

Som i Rygge forventes det at saken vil ha bred politisk støtte.

– Jeg tror det vil skje uansett hvem som vinner valget, sier hun.

Må ha lærlinger

– I dag klarer nesten ikke bedrifter å konkurrere hvis de driver lovlig. Dette handler om å redde en bransje, mener Stig Hansen, daglig leder i Fellesforbundet Østfold.

Et av kravene som stilles er at alle entreprenører og underentreprenører skal ha lærlinger.

– Per onsdag i forrige uke manglet det 363 lærlingplasser i Østfold. Det er for dårlig, forteller Shakeel Rehman (Ap).

– I Moss har samtlige partier allerede skrevet under på en lærlingklausul. Nå har vi verktøyet for å gjennomføre den, legger Tollerud til.

Thor Erik Forsberg i Fellesforbundet Østfold kaller modellen et av de flotteste samarbeidene mellom fagforbund i landet.

– Dette handler både om å sørge for at ungdom får fullført videregående skole, og å bygge opp landet. Kommunen er en viktig samfunnsbygger. Modellen gir kommunen mulighet til å dra den private næringen i riktig retning, mener han.

– Det har vært fritt fram

Det finnes nemlig mye grums i byggebransjen i dag. Det skaper problemer for dem som forsøker å drive etter boka. Men hvorfor har det egentlig blitt slik?

– Risikoen for å bli tatt er altfor lav, og hvis du først blir tatt er straffen ikke avskrekkende nok. Det har vært fritt fram, omtrent. Folk har funnet ut at i stedet for å drive med for eksempel narkotikakriminalitet, er det mye mer lønnsomt og risikofritt å drive svart i byggebransjen, mener Hansen.

Han påpeker at rundt 40 prosent av byggebransjen leverer til det offentlige, noe som gir kommuner et ekstra ansvar.

– Dersom modellen innføres i Moss, tror du entreprenører som i dag leverer tjenester for kommunen vil kunne slite med å oppfylle kravene?

– Ja, i hvert fall i underleverandørleddet, svarer han.