Joakim Sveli (V) vil ha bildelingsordning, grønne taxier og metrobuss på biogass i Moss innen 2016. Her med sin egen Tesla (elbil). FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Vil at folk skal dele bil

Det funker i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Da bør det også funke i Moss, mener Venstres Joakim Sveli. Han vil etablere en bildelingsordning i byen, for å få folk til å kjøre mindre.

Det var i bystyremøtet på mandag at Sveli fremmet forslaget.

- Vi vil at det skal etableres en ordning for bildeling i Moss, vi vil ha el-taxier og vi vil at de nye metrobussene skal kjøre på biogass, sier Sveli til Moss Dagblad.

En bildelingsordning kan for eksempel gå ut på at et selskap stiller et antall bilder til disposisjon for privatpersoner, bedrifter og gjerne offentlige instanser. Dersom man har behov for en bil, kan man reservere den og betale per time og/eller per kilometer. Med andre ord er dette en slags forenklet, billig form for bilutleie.

- Ordningen kan stimulere til at folk ikke kjører like mye bil, fordi man da kun bruker den når man virkelig trenger den. Med bildeling vil færre også ha behov for å ha egen bil, sier Sveli i Venstre.

 

Må ha nok folk

I Oslo startet firmaet Bilkollektivet opp med bildeling allerede i 1995 og har senere utvidet tilbudet til Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

- I Oslo har vi en årlig vekst på mellom 15 og 30 prosent, og vi har aldri behøvd å bruke en krone på reklame. Men man må ha et visst kundegrunnlag før det får fotfeste, og det går saktere i de andre byene, sier direktør Arne Lindelien.

Han anslår at man må ha rundt 150 medlemmer av tjenesten før den vil «løsne» skikkelig. Lindelien sier at Bilkollektivet kunne vært interessert i å etablere seg i Moss, men at det hadde vært avhengig av at kundegrunnlaget er stort nok, og at noen er med på å sponse oppstarten. Han bruker følgende eksempel:

- Man kan se for seg at det er fire personer som bor i Svinndal og jobber i Moss. De kunne da kjørt sammen til og fra jobb. Kommunen kunne disponert den samme bilen midt på dagen, mens privatpersoner i Svinndal kunne disponert den på kveldstid og i helger, sier han.

 

Utvidet makt

Bakgrunnen for Venstre-Svelis interpellasjon til bystyret mandag, er at Stortinget nå har gitt kommunene to nye virkemidler som vil kunne bidra til å nå målene i Moss kommunes energi- og klimaplan.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget ber nå nemlig regjeringen om å gi fylkeskommunene mulighet til å «sette vilkår om null- og lavutslippsbiler for nye drosjer gjennom § 11 i yrkestrafikklova». I tillegg ber komiteen om at kommuner skal få lov til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger.

- Ved å iverksette disse tiltakene i 2015, kan de få betydelig effekt innen 2020, sier Sveli.

Han mener Kirketorget hadde vært en ideell parkeringsplass for bildeling og ønsker nå at dette skal vurderes i forbindelse med opprustingen av plassen.

Videre ønsker han at de nye metrobussene, som kommer i august, skal kjøre på biogass, slik at man får testet ut dette før den nye konsesjonen på bussruter kommer i 2019.

Rådmann Bente Hedum i Moss kommune sier at administrasjonen vil se på saken straks over nyttår, og at et svar kan ventes i løpet av våren.

- Men når det gjelder krav til taxinæringen, må vi se på hva slags virkemidler og verktøy kommunen har til å påvirke dette, sier hun.