Grete Strøm, daglig leder ved Krisesenteret i Moss, sier de ønsker seg større og bedre lokaler enn i dag.

– Vi trenger et nytt krisesenter i Moss

Krisesenteret i Moss har behov for nye lokaler. Prisen kan bli 40 millioner kroner.

Det at det blir avdekket mer vold og annen urett, gjør at behovet for krisesenteret har økt.

Dagens bygg er derimot for lite og begynner å dra på årene, forklarer daglig leder Grete Mørch. I dag har for eksempel boenhetene ikke egne toaletter.

Vil hjelpe enda flere

På ønskelisten står også et ordentlig besøksrom og et sted hvor man kan ha kjæledyr.

– Vi vet om folk som ikke kommer hit, fordi voldsutøver truer med å drepe husdyret deres, sier Mørch.

Hun ønsker også at senteret skal kunne ta imot besøkende med visse rus- eller psykiatriproblemer, noe de i svært begrenset grad har mulighet til i dag. Alt dette er samtidig med på å øke behovet for bemanningen. I dag er de rundt 10 faste ansatte. Mørch har regnet på hvor mye et nytt senter vil koste, med utgangspunkt i andre, nye krisesenterbygg.

– Med vårt innbyggertall anslår jeg at det vil koste et sted mellom 30 og 40 millioner kroner, sier hun.

Det er penger som kommunen i så fall må hoste opp. Saken skal behandles politisk i år.

– Hvis man skal ta voldsproblematikken på alvor i en kommune, så må man ha de riktige fasilitetene og nok ansatte, sier Mørch.

Jobber også forebyggende

Krisesenteret i Moss er mer enn bare et sted hvor voldsutsatte kvinner og barn kan få et midlertidig bosted. De har også flere prosjekter gående for tida.

Daglig leder Grete Mørch trekker blant annet fram et utviklingsprosjekt hvor representanter fra krisesenteret skal besøke samtlige skoler i mosseregionen og snakke med elever fra flere forskjellige klassetrinn om vold i nære relasjoner. Ifølge Mørch har disse samtalene ført til i snitt én bekymringsmelding per skole, etter at de har vært på besøk.

– Vi er et kompetansesenter for vold. Derfor er det viktig at vi også holder på med forebyggende arbeid, sier hun.

Arbeid som nettopp dette er noe av grunnen til at de har fått flere henvendelser det siste året, tror Mørch.