Elevrådsleder Edvin Nordheim (18) ved Kirkeparken videregående skole mener mye skal til før Moss blir en god nok by for de unge. FOTO: MARIA ROBERTSEN

Unges drømmeby

BYENS FRAMTID: De ønsker seg en by med et busstilbud som får dem rundt og et uteliv som ikke er «dødfødt». Men ordføreren har få planer for et bedre uteliv for de unge.

«Hva skal til for å gjøre Moss by mer attraktiv for de unge?» Det var spørsmålet Moss Dagblad stilte ungdom i Moss. Svarene er tydelige: Ungdommene vil ha bedre busstilbud, og de vil ha et mer levende sentrum og uteliv.

 

For lite buss

Anna Jenssen (17), fylkesrepresentant i Natur og Ungdom fra Moss, mener at kollektivtrafikken i Moss er for lite utbygd. Den er heller ikke til å stole på, sier hun.

- Det er mye i Moss som er godt tilrettelagt for ungdom, men ser vi på det vi virkelig er avhengig av, som transport, kommer Moss til kort, sier hun.

 

- Gjelder mange

Elevrådsleder Edvin Nordheim (18) ved Kirkeparken videregående skole, mener at dette er et problem som ikke bare omhandler ungdom, men også voksne og pensjonister.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), påpeker imidlertid at kommunen har som mål for 2015 å bygge ut hele kollektivtilbudet i byen med såkalte metrobusser.

- De skal ha avgang fire ganger i timen, mot dagens to, sier Pettersen.

 

- Snevert tilbud

Når det kommer til byens uteliv, er budskapet fra de to ungdommene krystallklart:

- Moss er relativt dødfødt. Tilbudet er for snevert, og det er kun ett sted der 18-åringer har mulighet til å slippe inn. Det er ikke nok, sier elevrådsleder Nordheim.

Han mener den eneste muligheten byen har for å få et oppsving på utelivet, er at flere steder åpner for 18-åringer.

- Det er tross alt de som er mest interessert i å være ute, og som aktivt vil bruke byen, mener han, og legger til: - Jo flere som går ut, desto mer populært blir utelivet.

Jenssen er enig. Hun ser for seg et sted for ungdom mellom 16 og 29 år.

- En gang ut på kvelden måtte det selvfølgelig blitt lukket for bare de over 18 år, men det hadde vært en god fellesarena for denne aldersgruppen, sier hun.

Men ordføreren ser ikke behovet for et slikt utested.

- Vi har ingen planer for dette, sier han.

mossdagblad@dagsavisen.no

Maria Robertsen (17), elev ved Kirke-
parken vgs., har hatt sin OD-dag hos Moss Dagblad.

 

Hva trenger Moss?

Eric Menchini (17)

– Moss er en veldig god by på sommeren, men på vinteren går den bokstavelig talt i dvale. Jeg ønsker meg flere vintertilbud, slik at Moss blir en attraktiv by også på denne årstida.

Truls Alfheim Thue (17)

– Jeg ønsker meg flere idrettshaller og mer organiserte aktiviteter for ungdom – gjerne flere møteplasser som favner bredere lag av de unge.

Johannes Sommerstad (17)

– Jeg mener Moss har et behov for utbedring av skolene. Mange skoler i Moss er falleferdige. Det skaper et dårlig fysisk læringsmiljø, som igjen fører til negativ kultur.

Anders Pettersen (17)

– Moss trenger flere felles møteplasser for ungdom. Politikerne må skape muligheter og miljø slik at ungdom i Moss blir oppmuntret til å yte sitt beste, både på det sosiale og det faglige plan.

Eva Olsen (16)

– Jeg synes det bør skapes flere alternativer for ungdom. Moss by trenger flere arrangementer, festivaler og lignende for å skape mer liv i byen, som også tiltrekker seg unge mennesker.

Joel Runar (16)

– I Moss trenger vi bedre og billigere skolebusser. I tillegg bør den kollektive transporten bli mer attraktiv, slik at flere ungdommer ønsker å bruke det.

Chima Kosari (27)

– Jeg tror vi trenger tilbud som gjør at ungdommen i Moss kan være sammen uten å måtte henge på Amfi-sentret. Politikerne må gi oss flere arenaer vi kan møtes på – det holder ikke å bygge en skatepark langt unna sentrum. Det er ikke nok.