Strekningsmåleren på Vålerveien registrerte til sammen 260 overtredelser i 2013. Det gir en overtredelsesprosent på 0,2 promille, og det gleder Politidirektoratet. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Ulykkene uteblir

TRYGGERE VEI: - Bak hver fotoboks står det en gravstein eller rullator, sier Knut Holøs i Statens vegvesen i Moss. Strekningsmåleren på Vålerveien redder liv.

Denne uka kom rapporten fra Transportøkonomisk institutt som viser at tallet på hardt skadde og drepte blir redusert med mellom 49 og 54 prosent som et direkte resultat av fotoboksene. Strekningsmålingene fører altså ikke bare med seg lavere fart - de redder også liv.

 

Positive tall

Både UP og Statens vegvesen forteller at de er meget fornøyde med resultatene av strekningsmålingen på Vålerveien, fylkesvei 120. Grunnet problemer i vinter og tordenvær har måleren vært ute av drift hittil i 2014, men politiet opplyser at det ikke er noen grunn til å glede seg, fordi den snart er klar igjen.

I 2013 ble det registrert til sammen 260 overtredelser på strekningen (begge veier), og av dette ble 17 anmeldt og ett førerkort ble beslaglagt.

Det gir en overtredelsesprosent på 0,2 promille, da hele 1,3 millioner biler passerte strekningene (begge veier).

 

- Kjører penere

- Det ligger i betegnelsen at en strekningsmåler kontrollerer farten over en lengre strekning, der hvor en «vanlig» fotoboks kun står på et gitt punkt. Med strekningsmåleren blir folk mer oppmerksomme og kjører penere, sier Knut Holøs, rådgiver hos Statens vegvesen i Moss.

I rapporten som Vegdirektoratet har bestilt, kommer det også fram at personskadeulykkene på strekningene har gått ned med mellom 12 og 22 prosent.

- Det har vært mye ulykker gjennom Våler, og det er et prioritert område for oss. Vi har folk i UP som bor i Våler, og de forteller at det er blitt merkbart roligere etter at strekningsmåleren kom på plass, sier distriktsleder i UP Østfold og Follo, Stein-Olaf Røberg. For etter at målingene kom på plass i Våler i desember 2012 har de politiregistrerte ulykkene uteblitt.

- Så langt jeg vet er det nå ikke kommet rapporter på ulykker etter dette, sier Holøs.

- Strekningsmåleren har bidratt sterkt til å redusere farten der oppe, sier Røberg, og legger til:

- Men en strekningsmåler skriver ikke rapporter, så det er viktig at vi er der for å sjekke likevel.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no