Trygdesvindel for 16,9 millioner kroner i Østfold

NAV anmeldte 94 personer for til sammen å ha svindlet NAV for 16,9 million kroner i Østfold i 2018. Det er økning på nærmere 6 millioner sammenlignet med 2017.

Av. Tomm Pentz Pedersen / Demokraten

Flest er anmeldt for svindel med dagpenger. 49 personer er anmeldt for til sammen 6,3 millioner kroner. 33 personer er anmeldt for svindel med arbeidsavklaringspenger, skriver NAV i en pressemelding. Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode. 

For å få utbetalt dagpenger og arbeidsavklaringspenger kreves det at stønadsmottaker annen hver uke sender meldekort til NAV og oppgir antall arbeidstimer. 76 personer av de som er anmeldt har oppgitt langt færre, eller ingen arbeidstimer på meldekortet selv om de faktisk har vært i arbeid. 

– NAV arbeider for å hjelpe folk i arbeid. Det er svært alvorlig når man bevisst skjuler at en jobber og samtidig mottar stønad fra NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll øst, May Snedsbøl. 

Bedre metoder

De fleste av sakene som er anmeldt er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre. Opplysninger som er gitt til NAV kontrolleres blant annet med inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Snedsbøl.

Samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet

– NAV og Norge er helt avhengig av et velfungerende arbeidsliv. Gjennom tettere samarbeid med politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet avdekkes stadig flere svindelsaker av denne typen. Felles kontroller og tverretatlig samarbeid skal blant annet bidra til å både forebygge og avdekke trygdesvindel, sier Snedsbøl.

– Vi har i Østfold anmeldt 7 personer for arbeidsmarkedskriminalitet. Den største saken er på 1,3 millioner kroner og er avdekket i samarbeid med skatteetaten. Det er svindel med uføretrygd samtidig med svart arbeid.