Tror regjeringen vil snu om politiskolen

Erlend Wiborg og Solveig Horne (begge Frp) ser for seg at det vil komme positive nyheter for en eventuell politihøgskole i Moss i det vedtatte statsbudsjettet.

Det ble ingen glad lesning for forkjemperne av en politihøgskole i Moss da finansminister Siv Jensen (Frp) fra fram sitt foreslåtte statsbudsjett tidligere denne måneden.

En såkalt fellesmerknad om at justisdepartement skal se på muligheten for å flytte politihøgskolen ut av Oslo ble fjernet fra justisbudsjettet. I stedet sto det at regjeringen ikke ville sette av penger til en slik utredning av hensyn til «mer prekære bygge- og investeringsprosjekter».

Stortingspolitiker Erlend Wiborg tror den gamle merknaden vil bli lagt til igjen når budsjettet skal vedtas i desember.

– I tillegg håper jeg vi kan slå fast at vi er åpne for å ta i bruk et såkalt konkurransebygg. Det vil si at regjeringen godtar at private bygger og eier, men at staten leier, sier han.

Likte det de så i Moss

Wiborg var med i delegasjonen som ønsket Solveig Horne (Frp) og Frida Melvær (H) velkommen til Moss på mandag, for å se nærmere på mulighetene for å bygge en politihøgskole der. Begge sitter i Stortingets justiskomité.

Horne, som også er Frps justispolitiske talsperson, likte det hun så.

– Jeg synes planene som har blitt lagt fram her er gode. Det er spesielt interessant det som viser at ved å la andre bygge dette, i stedet for staten selv, så kan det bli spart penger, sier hun.

– Hvor viktig er det?

– I de tidene som justissektoren står i, så er det viktig å snu på kronene. Vi har mange prosjekter som trenger finansiering, så hvis vi kan spare penger er det noe vi må ta med oss, svarer hun.

Horne støtter Wiborgs ønske om å få på plass den gamle fellesmerknaden i statsbudsjettet.

– Det som jeg ønsker nå er å dra fram flertallsmerknaden fra justisbudsjettet i 2017, som sier veldig tydelig at departementet skal se på muligheten for å flytte politihøgskolen ut av Oslo. Den må fram i debatten igjen, mener hun.

Höegh Eiendom planlegger å bygge fasiliteter til politihøgskolen på Verket, som skolen kan leie hvis – eller mest sannsynlig når – de flytter ut av Oslo.Höegh Eiendom har planene klare. De ønsker å bygge skolen og leie lokalene til staten

Ikke prioritert fram til nå

Solveig Horne og Frida Melvær er de siste i en lang rekke politikere som har besøkt Moss for å se på planene for en ny politihøgskole.

Etter at Höegh Eiendom presenterte planene for å bygge en ny politihøgskole på den gamle Peterson-tomta i Moss, har de jobbet med å få regjeringen på gli. Med seg på laget har de en rekke lokale Høyre- og Frp-politikere, som i lang tid har drevet lobbyvirksomhet i Oslo.

Statssekretær Thor Sættem (H) og Helge André Njåstad (FrP), daværende leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, er to av politikerne som lokale krefter har lokket til seg for å se på planene. Begge var imponerte over det de fikk presentert.

Det samme var daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som til Dagsavisen Østfold kalte planene «spennende».

Likevel har det ikke blitt bevilget penger i statsbudsjettet til å utrede en mulig flytting av Politihøgskolen (PHS) ut av Oslo.

– Hvorfor har ikke det blitt prioritert?

– Det er store behov innenfor justissektoren i dag, blant annet innenfor fengsel og domstolen, svarer Horne.

Villige til å gå «all in»

Svein Holtan, prosjektleder på vegne av Moss og Rygge kommune, Østfold fylkeskommune og Höegh Eiendom, sier de fortsatt har is i magen, men det er klart at Höegh Eiendom ikke kan la tomta stå tom i evig tid.

– Det er viktig for oss å få signaler om at høgskolen skal ut av Oslo og at det blir et konkurransebygg. Da kan vi gå «all-in», sier han.