Annonse
Bane NOR planlegger som kjent å bygge jernbanestasjonen her i Nyquistbyen, kort vei fra dagens stasjon (til venstre).

Tror de kan halvere kostnadene

Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS, mener det er mulig å bygge dobbeltspor gjennom Moss til omtrent halvparten av prisen til Bane NOR.

Annonse
Lokale nyheter

Han støtter Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling i Moss’ (ABBM) planer om å legge jernbanesporene under bakken øst for Klostergata, i stedet for ned til Moss havn – en besparelse på cirka to kilometer med spor.

– Det er helt åpenbart at det er mulig å gå i tunnel under store deler av Moss og gjennom områder med langt bedre geologiske betingelser enn der Bane NOR vil ha banen. Unntaket er en kort strekning sør for Tinghuset og fram til Vogts gate. Der kan man ikke legge en tunnel i fjell, men kan i stedet lage en kulvert like under terrengoverflaten. Det er den eneste strekningen der du må regne med litt høyere priser, sier Westermann.

Høy kilometerpris

Han innrømmer at selve stasjonen, som ABBM ønsker å legge i fjell under Bjerget, vil koste mer enn Bane NORs stasjon – omtrent en halv milliard kroner mer. Likevel har han regnet seg fram til at sluttsummen vil være betydelig lavere enn Bane NORs løsning.

– Hvis du tar utgangspunkt i for eksempel tunnelkostnaden for Follobanen, havner du på rundt 400 millioner kroner per kilometer. Strekningen fra Sandbukta i nord til der banen vil kunne komme ut i dagen igjen, for eksempel ved Årvoll, er på omtrent en halv mil. Da kommer vi opp i cirka to milliarder kroner. Pluss strekningen i dagen, selve stasjonen og den mer krevende sonen ved Moss tinghus, så er vi grovt regnet oppe i tre eller fire milliarder kroner, sier han.

Til sammenligning opererer Bane NOR med en pris på rundt sju til ni milliarder kroner for deres løsning.

– Det er ekstremt høyt for en så kort strekning på knapt én mil. Jeg tror ikke det er noen andre steder i Norge som har så høy kilometerpris, utenom rundt Oslo S, sier Westermann.

– Fastlåst

Hans forklaring på hvorfor Bane NOR ikke har valgt det han selv mener er en langt billigere og mindre konfliktfull løsning, tror han har å gjøre med føringer som ble fastsatt for lenge siden.

– Det har tatt meg litt tid å forstå, men jeg tror forklaringen er at de hadde en såkalt parsellinndeling, som har låst dem til å ha en stasjon litt nord for Kleberget. Det er først senere, når du ser strekningen under ett, at du innser at stasjonen ikke trenger å være der. Det er en historisk begrensing som bokstavelig talt har ført Moss i feil spor. Hvis det ikke hadde vært for parsellinndelingen, ville de aldri ha endt med denne løsningen, sier han.

Han tror, i likhet med aksjonsgruppas leder Jonathan Parker, at det ikke er for sent å stanse jernbaneplanene.

– Det er mulig å snu. At du har hjemmel for noe, betyr ikke at du nødvendigvis må benytte deg av den, sier han om den vedtatte reguleringsplanen.

Uaktuelt med stasjon i fjell

Jarle Midjås Rasmussen, Bane NORs prosjektsjef for dobbeltsporet gjennom Moss, har en langt enklere forklaring på hvorfor de har valgt deres løsning. Han står nemlig fast ved at Bane NOR ikke ønsker å bygge stasjoner under bakken, slik han også uttalte da Dagsavisen Østfold først skrev om den nye aksjonsgruppa.

– Da vi startet utredningen i 2014 var to av forutsetningene at stasjonen skulle ligge i dagen og at det skulle være mulig med et spor inn til Moss havn. Derfor har man ikke utredet videre noen stasjon i fjell.

Rasmussen sier at dette har lokalpolitikerne vært med på å påvirke.

– På 90-tallet var løsningen å legge hele traseen i dagen langs sjøen. Så var det kommunen og politikerne som ville ha den i tunnel. Dermed ble det et kompromiss med at stasjonen kom i dagen ved havna. Den løsningen har vært med i kommunalplanene siden, forklarer han.

Når det gjelder Westermanns lave prisanslag på aksjonsgruppas alternative trasé og tilhørende stasjon, ønsker han ikke å kommentere tallene uten å ha sett mer nøyaktig hvordan de har regnet seg fram til det.

– Kostnadsoverslaget vi selv har gjort på strekningen er ganske grundig. Det er et reelt overslag, mens jeg tror du er nødt til å gjøre litt mer grunnundersøkelser for å finne ut hva det faktisk koster å bygge en stasjon oppe på Myra, sier han.

Prosjektlederen tror det uansett er for sent å snu i saken.

– Da må det i så fall være noen som griper inn på ministernivå. Jeg tror ikke noen av forvaltningsorganene griper inn bare fordi noen få er uenige med løsningen vår, sier han.

Annonse