Trenger allierte til kvinnehæren

De berømte terrakottakvinnene til kunstner Marian Heyerdahl er sterkt ønsket i Moss, men hittil har det vært vanskelig å finne samarbeidspartnere som vil delta i et spleiselag.

Moss bystyre vil ventelig bevilge en halv million kroner for å tilrettelegge for en permanent utstilling av terrakottakvinner i Moss sentrum. Østfold fylkeskommune har bevilget 100.000 kroner.

– Vi søkte om en halv million fra fylkeskommunen, men det ble dessverre en noe mindre bevilgning, sier byantikvar Berit Kolden (bildet) i Moss kommune.

ØKONOMI: Byantikvar Berit Kolden jobber for en finansiering av permanent utstilling for terrakottakvinnene.
Foto: HANNA SOMMERSTAD

– Flere avslag

Rådmannen har siden vedtaket henvendt seg til en rekke institusjoner for å søke midler til gjennomføring av prosjektet. Kunstneren leier lokaler av Høegh Eiendom på Verket, og Höegh har bekostet en utredning av forslag til løsning for plassering av kvinneskulpturene i Moss sentrum. Men selskapet ønsker ikke å være med på en finansiering av selve prosjektet. Moss kommune har også søkt Lucy Höegh Stiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Begge har gitt avslag på søknadene.

– Vi har i tillegg vurdert om kunstprosjektet kan være en aktuell jubileumsgave til byen i 2020, men heller ikke i denne sammenheng har prosjektet nådd opp, forteller Kolden.

– Svært aktuell

Terrakottafigurene framstiller kvinner utsatt for krigens lidelser. Samlingen er stilt ut over hele verden. Kunstverket er igjen blitt svært aktuelt i forbindelse med mandagens tildeling av Nobels fredspris til tidligere IS-fange Nadia Murad og gynekolog Denis Mukwege, for deres kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter.

– Det viser hvordan kunst og dagens virkelighet kan smelte sammen. Moss vil gjerne framstå som en fredsby og en kunstby. Jeg er blitt glad i byen, og terrakottakvinnene er blitt utstilt her tre ganger, sier Marian Heyerdahl.

TERRAKOTTAKVINNENE: Marian Heyerdahl har laget en hær av 75 terrakottakvinner.
Foto: KJERSTI THEA STRØMNES

Hun håper at det nå blir en permanent utstilling; et sted som hele tida er åpent for publikum.

– Det beste hadde vært om alle de 75 kvinneskulpturene, og en hest med kvinneansikt, blir utstilt samlet. For kvinnene utgjør en hær, og kunstverket blir mest kraftfullt når helheten kommer fram. Men dette er et økonomisk spørsmål, så jeg blir fornøyd hvis kommunen greier å finne en annen god løsning. Byen Xi’an i Kina har også vist interesse for samlingen. For det var her den opprinnelige terrakottahæren av 8.000 mannlige soldater ble funnet. Men jeg vil heller ha terrakottakvinnene i Moss, sier Heyerdahl.

– Godt for Moss

Christian Larsen (Ap, bildet) er nestleder i utvalget for skole, oppvekst og kultur i Moss. Han mener terrakottakvinnene hører hjemme i byen.

flott kunst: Christian Larsen (Ap) tror at terrakottakvinnene vil øke interessen for kunstbyen Moss.
Foto: PRIVAT

– Jeg håper det blir mulig å finne gode samarbeidspartnere som vil være med på finansieringen, slik at vi omsider kan få denne flotte kunsten på plass i Moss. Personlig kan jeg tenke meg en plassering av kvinnehæren ved Kirketorget, sier han.