Eirik Tveiten (Rødt).

Toget har ikke gått!

Debattinnlegg av Eirik Tveiten (Rødt) om jernbaneplanene i Moss.

Kommer jeg inn på Stortinget vil jeg i mitt første innlegg fra Stortingets talerstol rette et krav til den nye samferdselsministeren.

Jeg vil vise til den store samfunnsmessige belastningen en jernbanestasjon i Værla vil påføre lokalsamfunnet. Hundrevis av byens innbyggere blir unødvendig direkte berørt og får ødelagt sine hjem. Grunnen det planlegges å grave i består av kvikkleire og kan rase ut, og i verste fall føre til tap av menneskeliv. Kostnadene ved den vedtatt løsningen ligger milliarder over hva en trase i tunell under byen er estimert til.

Jeg vil vise til at dagens samferdselsminister både framstår som en ”Pontius Pilatus”  som toer sine hender, og bruker penger som en ”full sjømann”, når han som generalforsamling ikke har krevd at Bane Nor utreder alternative løsninger for trasevalg og stasjonsplasseringene.

Fra Stortingets talerstol vil jeg foreslå at den nye samferdselsministeren må bruke den makt han er gitt og være mer lydhør for hva folk i Moss og de andre kommunene i fylket ønsker. Den nye samferdselsministeren må kreve at Bane Nor gjennomfører en alternativ utredning av en trase og stasjonsplassering, under bakken for eksempel ved Basartaket, midt i Moss bys sentrum.

Rødt er i dag et lite parti (det fjerde største i Moss), og ved sist stortingsvalg stemte mange ”taktisk”, siden de antok at Rødt ikke ville erobre en av de åtte stortingsmandater som skal velges direkte fra Østfold. Men situasjonen nå har endret seg: På de fleste nasjonale meningsmålinger ligger Rødt godt over 3 % (på den siste fra Dagbladet på 3.9%), og partiet vil sannsynlig komme inn med minst ett direktemandat fra Oslo. Dersom Rødt ved stortingsvalget får over 4% tilslutning, vil partiet i tillegg få 7-8 utjevningsmandater og jeg kan erobre utjevningsmandatet fra Østfold, som i dag holdes av Kr.F.

Sannsynligheten for å få meg som stortingsrepresentant fra Østfold er ikke lengre bare et ”teoretisk regnestykke”, men opp til at alle dem som kunne tenke seg å stemme Rødt, men som til nå av taktiske grunner har valgt å stemme på et ”nærliggende parti”.

Selvsagt vil jeg bidra til å fjerne dagens regjering fra regjeringstaburettene, men i tillegg vil jeg først og fremst jobbe for at folk i byen Moss og fylket Østfold ikke lengre skal overkjøres når store og omfattende beslutninger som så direkte påvirker våre liv, skal tas.

Ja til ny intercity-jernbane gjennom Østfold, men hvor det legges til grunn at valg av traseer skal være de minst belastende for innbyggerne og miljøet.