Miljørådgiver Cecilie Kildahl i Moss kommune.

To sykkelbruer blir utredet

– Vi skal nå utrede to sykkelbruprosjekter, sier miljørådgiver Cecilie Kildahl i Moss kommune.

Av Paul Norberg

– Etter at sykkelprosjektet i Abels gate ble skrinlagt, skal mulighetene for en sykkelbru fra Krapfoss til Nesparken utredes. Vi skal også gjøre en vurdering for en mulig bygging av sykkelbru ved siden av kanalbrua. I tillegg har vi en utredning på trappene når det gjelder å bedre forholdene for myke trafikanter i Fridtjof Nansens gate og Herfordsgate. Dette skal i tilfelle være et alternativ til sykling i Klostergata, som er ganske hardt belastet med biltrafikk, og vanskelige forhold for syklister. sier Cecilie Kildahl.

I tirsdagens bystyremøte har Arild Svenson (Ny Kurs) en interpellasjon om den videre sykkelsatsingen i Moss.