Åtte studenter fra Scenekunstakademiet i Fredrikstad, deriblant Cecilio Orozco, har skissert forslag til hvordan låven på Alby kan bli til en utstillingshall.

Tegnet nytt galleri

Galleri F 15 på Jeløy vil utvide utstillingsområdet sitt. Nå har Fredrikstad-elever fått ballen til å rulle.

De fullførte nylig et skoleprosjekt som gikk på å skissere forslag til hvordan låven på Alby kan transformeres innvendig til en moderne og funksjonell utstillingshall.

– Det har vært utrolig inspirerende å se dette, forteller Dag Aak Sveinar, direktør i Punkt Ø.

De har foreløpig ikke kommet så langt i prosessen at de har engasjert en arkitekt, men Sveinar håper dette blir mer enn bare et skoleprosjekt.

– Dette er et veldig fruktbart materiale for å inspirere fagfolk. Jeg er veldig imponert og takknemlig for arbeidet til studentene.

– Vil innhold fra konseptene deres synes i sluttresultatet?

– Ja, det tror jeg, svarer direktøren.

Bevarte det gamle

Studentene går andre året på Scenekunstakademiet i Fredrikstad. De brukte to uker på prosjektet. Professor Serge von Arx mener studentene fikk mye relevant erfaring.

– Jeg håper dette i det minste starter en dialog om hvordan låven kan bli, sier han.

Et gjennomgående tema i flere av prosjektene var å ta vare på den gamle «sjelen» i bygget.

– Jeg er enig i at vi må ta vare på mest mulig av dagens arkitektur, mener Punkt Ø-direktøren.

Én av studentene som foreslo det var mexicanske Cecilio Orozco.

– Jeg følte et stort ansvar for å bevare det gamle. Det handlet om ikke å velge hva jeg vil, men hva stedet trenger, forteller han.

– Ville vært et stort løft

Låven blir i dag blant annet brukt som lager av galleriet, men ambisjonene er store. Sveinar ser for seg at galleriet i framtida vil kunne ha større utstillinger i låven, sammenlignet med hva de har plass til i dagens Galleri F 15-lokaler. Det kan føre til at de tiltrekker seg en annen kunst og et annet publikum enn i dag.

– Det ville vært et stort løft for Galleri F 15, mener direktøren.