HOME-START: To kvinner fortalte sterke historier om sin livsssituasjon. begge har flere barn, noen funksjonsfriske og noen med funksjonshemninger. En reise til Langedrag med barna, i Home-Starts regi, ga barna en etterlengtet opptur. Fra venstre: Eva Næss, (Extrastiftelsen), Freddy Øvstegård (SV), Stian Amadeus Antonsen, (Extrastiftelsen), Øivind Tandberg-Hanssen (Moss SV), Ingvild Vatne, Home-Start Moss. BEGGE FOTO: PAUL NORBERG

Tar vare på sårbare barn

– Se hvordan ungene lyser opp når de får møte levende dyr på Langedrag. De får ri på hester og leke med kaniner, og til og med fjellreven blir som et kjæledyr.

– Dette kommer hele familien til å leve lenge på, sier en mor med fire barn. Hun ser på bilder fra en tur til Langedrag, der barna blir satt i sentrum.

Bakgrunnen for de positive reaksjonene var at Extrastiftelsen har finansiert en tur til Langedrag Naturpark i Buskerud. Det var Home-Start Familiekontakten i Moss som arrangerte turen for 12 familier. 32 barn deltok. Dette er barn som sjelden får anledning til å delta på reiser og opplevelser fordi familien sliter med dårlig økonomi, funksjonshemninger, sykdom og uførhet blant foreldrene.

Mange lavinntektsfamilier

Folkehelseprofilen for Moss kommune i 2017 viser at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere i Moss enn i landet forøvrig. Barn av enslige forsørgere og andelen uføretrygdede i alderen 18-44 år er høyere, og andelen psykiske symptomer/lidelser er større i Moss enn landsgjennomsnittet.

På et møte med stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (Østfold SV) i Home-Starts lokaler i går, fortalte to mødre om sine vanskeligheter. Men også om positive opplevelser, som de fikk gjennom tett kontakt med Home-Start.

Velferdshull

– Det er dessverre mange hull i de offentlige velferdsordningene. Når vi hører rystende historier om hvordan mange familier sliter, er det klart at de politiske myndigheter må trå til for å tette hullene, sier Øvstegård.

Han er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité. I valgkampen sist høst lovte han å arbeide aktivt mot barnefattigdom.

Sterke historier

Fredag fikk han høre sterke historier fra to alenemødre fra mossedistriktet, som begge har både funksjonsfriske og funksjonshemmede barn.

Av hensyn til barna ønsker ikke mødrene å stå fram med navn. Begge er uføretrygdet.

Samhold og nettverk

Koordinator Ingvild Vatne i Home-Start Moss fortalte at de disponerer omkring 60 frivillige som fungerer som familiekontakter. De frivillige møter familiene i hjemmene deres, ikke på en institusjon. Lavterskeltilbudet er fritt for byråkrati.

– Mange av familiene vi støtter mangler sosiale nettverk og blir lett isolert i sine egne hjem. Ved siden av å stille med frivillige som går på hjemmebesøk, prøver vi å gjennomføre ulike opplevelser for både barn og voksne. Det gir bedre samhold, flere familier blir kjent med hverandre og de får mulighet til å utveksle erfaringer og skape seg et nettverk. Slik som med turen til Langedrag, forteller Ingvild Vatne.

Sårbare barn

Den ene moren som var til stede på møtet fortalte om sine fire barn i alderen 4 til 20 år. Den eldste har flyttet og studerer utenbys. Mens de to yngste barna har ulike funksjonshemninger. Morens daglige oppgave er å ta godt vare på de to små barna. Men et problem er at det funksjonsfriske mellomste barnet i stor grad blir overlatt til seg selv.

– Jeg skulle ønske at vi kunne fått hjelp av hjemmetjenesten til Moss kommune for å kunne takle den daglige situasjonen. Men hjemmetjenesten er først og fremst for de eldre, og dermed havner vi mellom barken og veden. Barnevernet kan hjelpe til med å plassere ungene, men jeg vil jo ha barna mine hjemme, sier den ene moren.

Ingvild Vatne forteller at Bærum kommune har utviklet en modell som også gir hjemmebasert støtte til yngre familier som har denne type behov.

Utvalgsleder Øivind Tandberg-Hanssen (SV) i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) synes idéen er god, men påpeker de økonomiske ulikhetene mellom Bærum og Moss.

– Det er også et økonomisk spørsmål å greie å etablere en slik utvidet hjemmetjeneste, sier han.

Høy husleie

Den andre moren har et sterkt handikappet barn og to mindreårige. Hun beskrev en svært krevende livssituasjon, og fortalte at hun er med i ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Behovene for assistanse har ført til at kommunen har tildelt henne en leilighet med høy husleie. Dermed forsvinner hele uføretrygden i husleie, og hun er nødt til å leve av sosialhjelp.

– Jeg har levd slik i mange år. Det er en fortvilende livssituasjon, og jeg ville hatt problemer med å greie meg i hverdagen uten denne viktige hjelpen fra Home-Start, sier hun.

– Historiene til de to mødrene gjorde sterkt inntrykk. Det er fint å møte brukerne av den type tjenester. Bare 34 kommuner har Home-Start-tilbud. Det bør være en oppgave for sentrale, politiske myndigheter å legge til rette for at alle kommuner i landet får det. Det vil jeg jobbe for, sier Freddy Øvstegård.