Andelen østfoldinger som er i arbeid har nådd et nytt bunnivå i 2017: 60,4 prosent. Her fra Moss lufthavn Rygge, som ble nedlagt året før.

Sysselsettingen i Østfold på bunnivå

Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt over hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid går helt tilbake til 1996. I løpet av den tida har andelen i Østfold aldri vært lavere enn i 2017.

I fjor var nemlig andelen sysselsatte i fylket 60,4 prosent. Dermed er Østfold dårligst i landet for tredje år på rad.

Til sammenligning lå landsgjennomsnittet på 66,9 prosent i 2017.

Verst er det blant kvinnene i Østfold. Blant dem er kun 56,6 prosent sysselsatt, ifølge SSB.

Dramatisk for samfunnet

Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold, mener den lave andelen sysselsatte er den mest krevende utfordringen for arbeidsmarkedet i Østfold i dag.

– Det er helt avgjørende å få andelen opp, sier han.

Hvordan, er et komplekst spørsmål – som han gjerne skulle hatt svaret på.

– Vi kan ikke trylle fram jobber, selv om vi gjerne skulle gjort det. Jeg tror det viktigste er at bedriftene til enhver tid opplever Østfold-samfunnet som et næringsvennlig samfunn. Det er kun gjennom å være konkurransedyktige at vi kan skape nye jobber, sier han.

– Vi må bli mer romslige

Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold, påpeker at bedriftene har et ansvar her også.

– Vi i arbeidslivet bør blir mer inkluderende og romslige. Det er viktig at arbeidsplassene kan bedre tilrettelegge for dem som har ramlet ut eller er i faresonen for å ramle ut av arbeidslivet, sier han.

Han kaller utviklingen i andelen østfoldinger som er i jobb «sterkt bekymringsfull».

– Økt sysselsetting er den viktigste jobben for oss i LO. Det er disse tallene som betyr noe, sier han.

Lavere ledighet

Det er verdt å merke seg at andelen ikke-sysselsatte ikke nødvendigvis er arbeidsledig. Restparten inkluderer nemlig studenter, pensjonister og uføre.

Ifølge Nav, var i snitt 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Østfold helt arbeidsledig i 2017. SSB har ikke en arbeidsledighetsoversikt på fylkesnivå, men på landsbasis var deres tilsvarende tall på 4,2 prosent i 2017.

SSB-tallene blir derimot beregnet på en annen måte enn Navs oversikt. Mens Nav teller hvor mange personer som er registrert som arbeidsledige hos dem, baserer SSB seg på intervjuundersøkelser blant befolkningen. Da får man også med personer som søker arbeid uten hjelp fra Nav.

Lervik mener det er viktig ikke å se seg blind på Nav-tallene.

– Hver måned får vi pressemeldinger fra Nav-direktøren om at arbeidsledigheten i Østfold går litt ned, men når vi ser at andelen sysselsatte går tilsvarende og enda mer ned, så viser det at nedgangen i arbeidsledighet ikke går til arbeidslivet, men offentlige ytelser, sier han.