sykkelvei: MDG i Moss ønsker en sykkelvei over kanalbrua, med opphøyde kanter slik at det blir trygt å sykle. Statens vegvesen anbefaler et sykkelfelt, som er en rimeligere løsning. – Det haster med å finne en løsning, sier Jonas Sjolte i Moss MDG.

Sykkelvei på kanalbrua er ett år på overtid

– Statens vegvesen jobber utrolig sent. Jeg har forsøkt å framskynde sykkelprosjektet over kanalbrua i Moss, men dette tar tid.

Av Paul Norberg

Det sier leder i Moss MDG, Jonas Sjolte. I februar i fjor brøt MDG med den borgerlige blokken i Moss bystyre på grunn av uenighet om en sykkelløsning over kanalbrua.

– Vi ønsker en sykkelvei over kanalen, sier Sjolte.

Ett år forsinket

27. februar i fjor ba bystyret rådmannen gå i dialog med Østfold fylkeskommune for å finne en løsning. Det ble presisert at utredningen måtte se på en mulig løsning med egen gang- og sykkelbru. Det ble også understreket at kollektivtrafikken måtte bli ivaretatt på en god måte i disse tiltakene. Bystyret vedtok at saken burde behandles politisk behandling før sommerferien i 2017. Nå har det gått ett år, og saken er fortsatt ikke politisk behandlet.

En løsning over kanalen er komplisert ved at det er fylkeskommunen som eier veien, mens kommunen bestemmer igangsettelse av eventuelle tiltak. Statens vegvesen (SVV) er inne i bildet som faginstans, og politikere i både kommunen og fylket har lenge ventet på en trafikkanalyse fra SVV.

– Bussfelt er et alternativ

– Vi er nødt til å finne en løsning for trafikkavviklingen over kanalbrua snarest mulig. Saken er overmoden, sier Olav Moe (KrF).

Han er leder av samferdselskomiteen i fylkeskommunen.

– Hvilken løsning ser du for deg?

– Vi er nødt til å få begrenset biltrafikken til og fra Jeløy. Da tror jeg at det blir viktig å gjøre kollektivtrafikken så attraktiv at folk i langt større grad velger bussen framfor egen bil.

– Vil du ha et kollektivfelt over kanalen?

– Det er ett alternativ. Men det er da viktig at vi får en bussavvikling som er tilgjengelig og har en frekvens som er så bra at bussen blir et førstevalg for mange, sier Moe.

Han har ikke lest rapporten fra SVV ennå, og vil ikke konkludere på forhånd. Men 23. mars avholdes et møte i en styringsgruppe, der både representanter fra fylket, veivesenet, Bane Nor og politikere fra Moss og Rygge deltar.

– Jeg håper at vi kan komme fram til en konklusjon, og at saken deretter kan bli behandlet politisk før årets sommerferie, sier Olav Moe.

– Puslete

– MDG ønsker en sykkelvei over brua. Det vil gjøre det lettere for syklister, og det vil innskrenke biltrafikken. SVV ser ut til å legge seg på en kompromisslinje, med et sykkelfelt i stedet. Det blir for puslete, mener Jonas Sjolte.

Forskjellen på en sykkelvei og et sykkelfelt er at veien må utformes slik at den er langt sikrere for vanlige syklister. Det betyr en opphøyning, slik at biler ikke skal «forstyrre» syklistene, og dermed skape en utrygghet. Løsningen fra SVV, med et vanlig sykkelfelt, er langt billigere.

– Men her er det viktigst med trygghet og færre bilister på brua, sier Sjolte.