IKKE OMKAMP: – Jeg ber ikke om en omkamp for en ny togtrasé, men om et godt krysningspunkt mellomvei og jernbane, sier Arild Svenson.

Svenson: - Riksvei 19 før jernbane

Statens vegvesen stakk hånda ned i et vepsebol da de overrasket det politiske Moss med et forslag om å utsette byggingen av riksvei 19 til 2028.

Av Paul Norberg

Tirsdag blir saken løftet inn i bystyresalen, når Arild Svenson, som nå representerer Ny Kurs, stiller et interpellasjonsspørsmål til ordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Må kreve stans

«Byens politikere må umiddelbart kreve stans i fremdriften for jernbanen inntil man har en løsning for Rv19 på plass», skriver Svenson.

– Hvorfor må jernbanebyggingen stanses, Arild Svenson?

– Nå har vi fått helt nye, sjokkerende opplysninger fra Statens vegvesen (SVV) om flere års forsinkelser for oppstart av riksvei 19. En utsettelse til minimum 2028 før de i det hele tatt starter arbeidet med riksveien gjennom Moss, kommer til å berøre alle innbyggere i byen. Det kan vi ikke godta. Det er derfor nødvendig å sette ned foten, ta en tenkepause og finne hvordan vi skal få fram en løsning der riksvei 19 kan krysse jernbanesporet. Dette arbeidet må samordnes mellom Bane Nor og SVV. Når det kommer helt ny informasjon om byutviklingen i Moss, er det nødvendig å stoppe opp. Befolkningen må bli hørt. Vanlige medlemmer i Ap og Høyre må få mulighet til å revurdere situasjonen. Og det må legges press på Bane Nor, SVV og de sentrale myndighetene for å finne fram til langt bedre løsning enn det som nå er foreslått, sier Arild Svenson.

– Aksjonen Bedre Byutvikling Moss (BBM) støtter din interpellasjon, og mange av dem vil stille opp i bystyresalen. Er du en talsperson for aksjonen?

– Nei. BBMs fremste mål er å flytte jernbanetraséen og togstasjonen. Jeg forholder meg til at det er et stort flertall i bystyret for det valgte togsporet. Interpellasjon handler om å få fortgang på en løsning for trafikkproblemene i byen. Siden dette handler om krysning av vei og togspor, må Bane Nor bli en del av løsningen. Jeg ber ikke om en omkamp for et nytt jernbanespor, sier Svenson.

– Legge press

Jonathan Parker i BBM sier han respekterer Arild Svensons innfallsvinkel.

– Ved å være til stede i bystyresalen ønsker vi å legge et moralsk press på ordføreren og de øvrige politikerne. Arild Svensons krav om time out i togsporbyggingen er viktig å ta til seg. Ordfører Hanne Tollerud sier hun vil ha innbyggerinvolvering, men da må hun også lytte til folkemeningen i Moss, sier Jonathan Parker.

Hanne Tollerud forteller at hun fortsatt ønsker å finne en raskere løsning som innebærer et krysningspunkt for vei og jernbane.

– Bygging av både vei og togspor er store operasjoner som vil prege bybildet i mange år. Vi må derfor ikke la oss presse til å gjøre hastevedtak, sier Hanne Tollerud.