OVERRASKELSE: Leder Trond Marthinsen (t.v.) i lokalpartiet Ny kurs, overrasket med å presentere den profilerte Frp-politikeren Arild Svenson som nytt partimedlem. Svenson får umiddelbart en sentral rolle, som leder for programkomiteen og som nestleder i Ny kurs.

Svenson på ny kurs - bryter med Frp

Det nye partiet i Moss, Ny kurs, brydde seg lite om regjeringsforhandlingene på Jeløy i går. I stedet brukte de dagen til å fortelle at Arild Svenson hopper over fra Frp.

Av Paul Norberg

På styremøtet 9. januar blir Svenson valgt til nestleder. Han kommer også til å få ansvaret for å koordinere programmet som Ny kurs skal gå til kommunevalg på i 2019.

Markant politiker

Arild Svenson har lenge vært en markant og tydelig politiker for Moss Frp, og har vært spesielt opptatt av samferdselsspørsmål. Fra 2015 til høsten 2017 ledet han teknisk utvalg. Det er en politisk tungvekter i lokalpolitikken som nå tilslutter seg Ny kurs.

– Hva er begrunnelsen?

– Jeg er ikke så veldig interessert i ideologi, men ønsker å gjøre en innsats for lokalsamfunnet Moss og Rygge. Derfor er jeg opptatt av at de politiske prosessene er åpne og ærlige, slik at innbyggerne alltid får være mest mulig oppdatert. Jeg opplever at det ikke alltid er tilfellet i Moss bystyre. I Ny kurs legges det opp til å jobbe for løsninger til byens beste – uten å legge vekt på prinsipper tuftet på ideologi. Det passer meg bra, sier Svenson.

Som eksempel nevner han helse- og omsorgssektoren. Der har Frp et ideologisk ståsted som prinsipielt går inn for privatisering.

– Men jeg er valgt inn i bystyret på Frps program, og jeg kommer lojalt til å holde meg til det programmet ut denne kommunestyreperioden. Det gjør jeg av respekt for velgerne som har stemt meg inn i bystyret, sier Svenson.

– Pussig

Leder Ulf Leirstein i Moss Frp synes det er pussig at Arild Svenson går ut av Frp, når han egentlig protesterer mot det nære samarbeidet mellom Høyre og Ap i bystyret.

– Jeg ble noe overrasket, men er beroliget av at han forplikter seg til å holde seg til vårt program ut perioden.

– Vil Frp nå sette inn et annet medlem i teknisk utvalg?

– Det er Frp som har forhandlet seg fram til denne plassen i teknisk utvalg, og det er en plass vi ønsker å beholde. Det har jeg snakket med Arild Svenson om, og han er innstilt på å vike plass for et annet Frp-medlem. Vi har hatt en ryddig samtale, og jeg er glad for at Svenson ikke kommer til å stikke kjepper i hjulene for oss, sier Leirstein.

Flere medlemmer

Leder Trond Marthinsen i Ny kurs er svært fornøyd med at Arild Svenson har tilsluttet seg partiet. Han forteller at det er varslet flere innmeldinger fra politikere i andre partier. Men han vil foreløpig ikke røpe hvem.

Programmet til Ny kurs for kommunevalget 2019 og nominasjoner til dette valget vil være klare før sommerferien i år. I tida som kommer vil det bli avholdt flere temamøter for å forberede programmet.