Stjal medisiner fra pasientene sine

En omsorgsarbeider fra Moss er dømt til fengsel, etter å ha utnyttet stillingen sin for å skaffe seg rusmidler.

Kvinnen i 40-årene var ansatt i hjemmebaserte tjenester, og var derfor ofte på besøk hos pleietrengende personer.

Det var fra disse personene hun stjal medisiner fra.

Varslet av ansatte

Høsten 2017 fikk politiet melding fra kollegaer av omsorgsarbeideren om at de oppfattet henne som ruset og at hun hadde satt seg inn i en bil for å kjøre hjem.

Da hun kom hjem, sto politiet allerede og ventet på henne. De kunne raskt bekrefte at hun var ruset.

Blodprøver skulle senere avdekke at hun var påvirket av narkotiske stoffer tilsvarende en alkoholpåvirkning på godt over 1,2 promille.

Lå lagret hjemme

I bilen fant politiet 11 Rivotril-tabletter, som er et populært legemiddel blant rusmisbrukere.

Etter en ransakelse av kvinnens bopel, ble det avdekket medisindoseringer påført andre navn enn kvinnens. De skulle vise seg å være hennes pasienter.

Noen av medisindosettene var tomme.

LES OGSÅ: Ba lege «komme seg tilbake dit han kommer fra»

Trodde ikke på kvinnens forklaring

I Moss tingrett innrømmet den nå domfelte kvinnen at hun hadde kjørt i ruspåvirket tilstand.

Hun nektet derimot for å ha stjålet medisiner fra pasienter. I stedet hevdet hun at medisinene hadde blitt tatt med hjem ved en feiltagelse, på grunn av en travel hverdag.

Den forklaringen trodde ikke retten på.

Blant annet fordi de ansatte alltid skal innom basen etter hvert skift, for å levere fra seg tøy, utstyr og arbeidsvesken, hvor eventuelle medisiner, som av ulike grunner ikke er levert ut til pasientene, kan ligge.

I tillegg ble medisinene funnet på flere forskjellige steder i kvinnens bopel.

LES OGSÅ: Innbruddstyv brøt seg inn i leilighet - kom seg unna med over en halv million kroner i verdier

Grovt brudd på tilliten

Underslaget be regnet som grovt, fordi det ble begått et brudd på en særlig tillit som følger med kvinnens stilling.

Ikke bare overfor arbeidsgiver, men også pasientene, som ble frarøvet potensielt livsviktig medisin.

– Det kan ikke utelukkes at underslaget har rammet pasienter ved at de ikke har fått den medisinske oppfølging de har krav på, og hvert fall at det ikke har vært klarert med lege at de ikke har fått den foreskrevne medisinen, konkluderer Moss tingrett.

Dette ble straffen

Kvinnen er tidligere straffedømt for innførsel av narkotiske stoffer og legemidler. Det fikk betydning for straffeutmålingen.

En lang liggetid på rundt et halvt år førte derimot til en liten reduksjon.

For ruskjøringen ble det bemerket at kjøringen fant sted over noen kilometer, midt på dagen på et tidspunkt når det normalt er stor trafikk.

Totalt sett ble straffen satt til 45 dagers fengsel.

Kvinnen mistet også retten til førerkort i to år og må betale en bot på 10.000 kroner.

LES OGSÅ: Kvinne voldtatt i søvne - mannen fikk redusert straff