KAMPFLY PÅ RYGGE: Forsvarsdepartementet svarer bare i runde vendinger på spørsmål om Rygge og Værnes. Men stasjonering av USA-baserte kampfly på Rygge og soldater på Værnes innebærer en endring av norsk sikkerhetspolitikk, mener Gina Barstad (SV).

Stille om Rygge - sikkerhetsdebatten som forsvant

Etter at det blåste opp en heftig debatt om å ruste opp Rygge militære flyplass for amerikanske kampfly, er det plutselig blitt helt stille.

Av Paul Norberg

TV 2 meldte rett før jul at Forsvarsdepartementet skulle orientere Stortinget gjennom den utvidede utenrikskomiteen, men det er ennå ikke kommet noen innkalling til et slikt møte.

Endret forsvarspolitikk

Gina Barstad (SV), i utenrikskomiteen på Stortinget, mener at det er påfallende at det er blitt tyst fra Høyre/Frp-regjeringen, som nå er i ferd med å endre norsk sikkerhetspolitikk. En endring som hun mener skjer i lukkede rom.

– Vi er nødt til å ha en åpen debatt om sikkerhetspolitikken. Og når det først stasjoneres amerikanske soldater på Værnes i Trøndelag, og deretter dukker opp planer om å bygge ut hangarer oppstillingsplasser for fire kampfly på Rygge, så er det svært alvorlig.

Dette er en utvikling som støtter USAs politikk om å avskrekke Russland. Og nå er forholdet mellom de to store supermaktene på et kjølig lavmål, sier Gina Barstad.

– Hva er planene?

På bakgrunn av den sparsomme informasjonen om hva som skal skje på Rygge, har hun stilt forsvarsminister Frank Frank Bakke-Jensen følgende spørsmål.

«Sarpsborg Arbeiderblad rapporterte 18. desember at det amerikanske forsvaret har bevilget omkring 90 millioner kroner til et utbyggingsprosjekt for F-35 kampfly på Rygge flyplass og at dette har vært koordinert med norske myndigheter. Kan ministeren opplyse Stortinget om det finnes slike planer, hva de går ut på, om forsvarsministeren har blitt informert om planene og hva som er den videre prosessen?»

Statsråd Frank Bakke-Jensen skriver:

«Forslaget om oppføring av infrastruktur på Rygge er satt opp som egen post på det amerikanske forsvarsdepartementets budsjett i 2018, med et beløp på 10.3 millioner amerikanske dollar, og ønskes iverksatt i løpet av 2018. Det går ut på å etablere taxebane og oppstillingsplass med overbygning for fire kampfly, i tillegg til et brannvernbygg, belysning og skilting. Dette vil gi forbedret og økt kapasitet for at både norske og allierte kampfly kan bruke Rygge til øving og trening, og til beredskap ved behov. Det understrekes at det verken er snakk om permanent utplassering av allierte fly eller personell i fredstid.

Regjeringen har ikke tatt stilling til forslaget på Rygge. Det foreligger heller ikke endelig amerikansk vedtak om bevilgning av midler til forsvarsbudsjettet for 2018». Han forsikrer at forsvarsdepartementet holder en løpende dialog med Pentagon, og at et eventuelt forslag om investeringer på Rygge vil vurderes av regjeringen. Og Stortinget vil bli konsultert på normal måte.»