– Netthetsen har vært ubehagelig og tøff, men vi har regler og kultur for å løse vanskeligheter og problemer internt ved Moss Voks, sier Sam Usman fra Syria og avdelingsleder Hege Rytter Jakobsen. FOTO: PAUL NORBERG

Sterk netthets på sosiale medier

En flom av hets mot muslimer har bølget på sosiale medier etter at Moss Avis omtalte en peruansk kvinne som mente seg trakassert ved Moss Voks.

Dette har vært en av de mest negative konsekvensene i kjølvannet av avisartikkelen. Og det ble tatt skarp avstand fra denne type hets på møtet i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) mandag ettermiddag.

– Ubehagelig

På de sterkt innvandringskritiske nettsidene til Human Right Services skriver Hege Storhaug at politikere i Moss raser etter burkatvang. I positive vendinger henviser hun til de tre gruppelederne i Høyre, KrF og Venstre, som i et leserbrev oppfordret Moss Voks til å rydde opp.

Artikkelen har fått 1.300 likes, er delt 259 ganger og har foreløpig 140 kommentarer.

– Hva synes du om å få positiv omtale på slike nettsteder, utvalgsleder Sindre Westerlund Mork?

– Det er ubehagelig, og jeg misliker det sterkt. Dette er et nettsted som har som mål å spre fremmedfrykt, og vårt leserbrev var et forsøk å dempe en konflikt. Vi ønsker ingen diskriminering, og ville skrevet det samme hvis det hadde vært en muslim som hadde stått fram og fortalt om trakassering.

– Men var det ikke ganske forutsigbart at det ville komme slike reaksjoner?

– Det er mulig, men dette var uansett langt fra vår intensjon, sier den lokale Venstre-lederen.

Han ledet SOK-møtet, og kunne konstatere at politikerne fikk en grundig og god redegjørelse fra virksomhetsleder Ragnhild Dahl.

– Tar på alvor

Ragnhild Dahl fortalte at ledelsen ved Moss Voks har tatt beskyldningene om trakassering på stort alvor, og at saken er grundig sjekket. Det viser seg at det ikke er funnet hold for annen kritikk enn bekymring for hygieniske forhold i forbindelse med at enkelte elever utførte fotvask i forbindelse med bønneritualer.

Avdelingsleder Hege Rytter Jakobsen har hatt hovedansvaret for oppfølging av denne saken hos Moss Voks, og hun forteller at det er åpenbart at eleven som sto fram i Moss Avis har hatt noen dårlige opplevelser.

– Men vi har etter undersøkelser ikke hørt om andre tilfeller, og vet ikke hvem som har sagt dette. Ingen har noen gang brukt burka på skolen.

Det er heller ingen majoritet av somaliske og muslimske syrere som har tatt styringen ved skolen, sier Jakobsen.

Matkultur

Når det gjelder mat med svinekjøtt, som også var et tema, oppfordrer Moss Voks elevene til å ta med den maten de selv ønsker.

– Men vi ønsker også at de merker maten, slik at alle vet hva maten inneholder. Noen hinduistiske elever spiser ikke oksekjøtt, noen elever spiser koscher og andre er vegetarianere, mens muslimer og enkelte kristne ikke spiser svinekjøtt, sier Hege Rytter Jakobsen.

Hun får støtte av den syriske eleven Sam Usman.

– Jeg er muslim, og spiser ikke svinekjøtt. Men verken jeg eller andre muslimer her ved skolen prøver å påvirke de øvrige elevene. Det er viktig å unngå misforståelser, og derfor er det også bra at mat blir merket slik at vi unngår problemer, sier Usman.

Han synes det er trist at det er blitt en mediesak av noe som i utgangspunktet ikke var en konflikt.

– Ingen her ved skolen driver religiøs misjonering. Vi er her for å lære. Og hvis det oppstår problemer, har vi en kultur for å gå til læreren eller direkte til elever som er involvert, sier Sam Usman.

Sterk kritikk

Moss Avis ble utsatt for sterk kritikk i SOK-møtet på mandag. Både for å blåse opp en påstått konflikt ved Moss Voks, og for å unnlate å ta inn et korrigerende leserbrev fra rådmann Bente Hedum og virksomhetsleder Ragnhild Dahl. Rådmann Hedum uttalte at hun vil vurdere å prøve artikkelen for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Jeg har full tiltro til journalisten som gjennomførte intervjuet med den peruanske eleven ved Moss Voks. Virksomhetslederen ble også intervjuet, slik at dette er forsvarlig journalistikk, sier redaktør Pål Enghaug.

Han forklarer at leserbrevet fra rådmann og virksomhetsleder ved en inkurie ikke er kommet på trykk ennå, men at det vil bli trykket i morgen.

Peruanske Janet M. Ortiz Arquinigo ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Hennes ektemann, Jens-Ole Kjølberg, sier at familien er glad for at Moss Voks nå har tatt tak i forholdene, og satt i verk tiltak. Han mener at integreringen fungerte dårlig, men at det nå er blitt store forbedringer.