Arne Trondsen vil avslutte sin virksomhet på Galleri Varden på Jeløy. Moss bystyre skal nå behandle et forslag om å gjenkjøpe eiendommen, og omregulere den til bolig- og kontorformål. Eiendommen har god utsikt over Jeløy.

Stenger dørene etter 34 år

Prisen på eiendommen til Galleri Varden har økt fra 650.000 kroner til 6,9 millioner på bare 18 år.

Av: Paul Norberg

Det var Moss kommune som solgte eiendommen til gallerieier Arne Trondsen, men kommunen sikret seg en gjenkjøpsklausul. Nå foreslår MKEiendom at Moss kommune kjøper tilbake eiendommen. Fortrinnsvis for å bruke eiendommen til boliger og kontorformål.

Kraftig verdivekst

Gallerieier Arne Trondsen har lenge ønsket å avvikle driften ved Galleri Varden. Han kjøpte eiendommen for 650.000 kroner ved årsskiftet 1999/2000, men i gjenbruksklausulen heter det at prisen fastsettes lik «bygningens tekniske verdi».

Dette har Trondsen og Moss kommune forhandlet om tidligere, men nå er partene kommet til enighet.

En taksering som ble gjort i november 2017 konkluderer med en teknisk verdi på 6,9 millioner kroner. Da er tomteverdien inkludert til en million kroner.

– Totalrenovert

– Bygget var i veldig dårlig stand da jeg overtok. Det måtte totalrenoveres, og jeg har pigget opp kjellergulvet med en ekstra meters dybde, slik at det nå er full kjeller. I tillegg har vi bygd opp loftsetasjen, forteller Arne Trondsen.

– Hvorfor vil du gi opp galleridriften?

– Vi har bilder av flere av landets ledende kunstnere her. Men vi taper terreng til nettgallerier og til salg av kunst på finn.no. Mange ser på kunsten hos oss, og går på nettet og handler bilder. Omsetningen har stadig gått nedover, og vi har suksessivt fått færre besøkende. Jeg har drevet galleriet fordi jeg er interessert i kunst. Men nå er grensen nådd, sier Trondsen.

Arne Trondsen har drevet galleriet siden 1984, og har hatt utstillinger med en rekke kjente kunstnere. Victor Sparre har hatt permanent utstilling på Galleri Varden. Pushwagner har stilt ut flere av sine bilder. Og både Nico og Frans Widerberg, Kjell Nupen, Ari Behn og Jøran Flo er blant de meritterte kunstnerne som pryder veggene i galleriet på Jeløy.

– Er du enig i at området bør omreguleres til boliger?

– Ja, det vil jeg ønske velkommen. Jeg bor selv på en av naboeiendommene, og dette er jo først og fremst en boligområde. Det er en stor tomt som kommunen nå har mulighet til å kjøpe tilbake. Og jeg regner med at den flotte utsikten blir bevart selv om kommunen vil satse på boliger, sier Arne Trondsen.

MKEiendom anbefaler en bruksendring til kontor-/boliglokaler, og at det forsøkes leid ut i det åpne markedet.

– Fornuftig

– Galleri Varden har en fantastisk beliggenhet, og hvis innehaveren ikke greier å holde galleridriften i gang lenger, er det fornuftig av kommunen å bruke gjenkjøpsretten, sier gruppeleder Sissel Rundblad (H).

Hun får følge av Sindre Westerlund Mork (V). Ingen av dem har diskutert saken i partigruppene sine ennå, og vil se på vilkårene i avtalen før de foretar en endelig konklusjon.