Spesielt invitert av Kunnskapsdepartementet for å tale de små og ideelle barnehageaktørenes sak

– At tilskuddene til private aktører er større i kommuner med høy inntekt, bidrar til å forsterke sosiale forskjeller, mener barnehagestyrer Royne Berget, som nå får en sterkere stemme.

Torsdag er hans barnehage, Smedhusåsen i Rygge, invitert til et møte i Kunnskapsdepartementet for å gi innspill til arbeidet med nytt regelverk for de private barnehagene.

– Det føles sprøtt at vi er eneste enkeltstående ideelle barnehage blant mange store aktører som er invitert, og jeg ser på det som en slags tillitserklæring, sier Berget.

– Enkelt å ta tak i

Sammen med blant andre Private Barnehagers Landsforbund (PBL), KS, og barnehagekonsernet Trygge Barnehager, er han også bedt om å holde et innlegg under møtet, med deres synspunkter på hvordan den private delen av sektoren skal driftes i framtida.

– Hovedproblemet er finansieringsmodellen, som tillater store forskjeller fra kommune til kommune. I kommuner med lavt tilskudd ender det gjerne med at små private aktører må selge til de store fordi de rett og slett ikke klarer å holde hodet over vann. Det blir for uforutsigbart, og de orker ikke sitte med ansvaret. Finansieringssystemet bidrar til å drepe mangfoldet i sektoren.

– Samtidig bør det være et enkelt problem å ta tak i, for det er bred enighet blant alle aktørene som skal i møtet, om at det må gjøres noe med tilskuddsordningen, hevder Berget.

Hensikten med det nye regelverket er ifølge regjeringen å ivareta mangfoldet, foreldrenes valgfrihet og sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet.

Les også: Satser på psykisk helse i barnehagen

Tilskuddsgap

Kunnskapsdepartementet har fått utarbeidet to rapporter fra henholdsvis BDO og Telemarksforskning om private barnehager. De viser blant annet at barnehager eid av kjeder har større overskudd enn de enkeltstående på grunn av flere barn per ansatt, og at kommunale tilskudd er høyere i kommuner med høy inntekt. Berget er ikke overrasket over funnene, og mener dette er problematisk.

– Dette er med på å forsterke sosiale forskjeller, fordi det ofte er kommunene med høyest utdanningsnivå som har de høyeste inntektene. Det burde være mer likt, sier han.

– Det er også slik at de store kjedene ikke er like sårbare som små og enkeltstående aktører, for de kan flytte midler fra barnehager i kommuner med høyere tilskudd til de med lavere, utdyper han.

Det nye regelverket skal samtidig sikre at de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen kommer barna til gode. I BDO-rapporten ble det funnet transaksjoner der det var tvil om dette var tilfelle – blant annet kjøp av fritidsleiligheter i utlandet til bruk for ansatte, og uttak av svært høy lønn.

– Det er liten tvil om at det skjer ugreie ting både i privat og kommunal regi, og det er egentlig bare trist. Tanken om profitt skal ikke gå utover tilbudet, men for noen går personlig berikelse ganske tydelig på bekostning av barnas beste, kommenterer Berget.

Les også: Advarer mot profitt på velferd – blir ikke hørt
Les også: Regjeringspartiene: Profittforbud gir barnehagedød

– Uavhengig tilsyn

En kartlegging utført av Utdanningsdirektoratet viser at kun én prosent av de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn det siste året, og dette er også et område regjeringen ønsker å styrke.

– Når så få har fått tilsyn med økonomien er det stor grunn til å anta at dette bare er toppen av isberget. Man vil nok finne mye grums om man gjennomfører et skikkelig økonomisk tilsyn med alle barnehager.

– Det beste hadde vært å etablere et uavhengig tilsyn. For når det er opp til kommunene, sitter det nok langt inne å i verste fall legge ned en barnehage, fordi det vil gå utover barnehagedekningen deres. Det kommer også fram i disse rapportene at det er veldig ulik kompetanse fra kommune til kommune når det gjelder å ta disse vurderingene, og med et felles uavhengig tilsyn vil alle barnehagene bli vurdert på likt grunnlag, fortsetter Berget.

Han håper nå at innspillene fra Smedhusåsen barnehage vil bli vektlagt i regjeringens videre arbeid, slik at både små og store, private og ideelle, kan ha livets rett.

– Det viktigste for oss er økt finansiell trygghet i bunn, slik at alle barn – uansett hvor de vokser opp – har de samme rammevilkårene, sier Berget.

Les også: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon