Vokser: Mens Oslo-regionen blir stadig større, blir Østfold det samme. Det er et uttalt mål at det skal være rundt 1.000 nye statlige arbeidsplasser i fylket innen en tre-fire­årsperiode, ifølge Hans Bjørn Paulsrud i Mosseregionens Næringsutvikling.

Spår 1.000 statlige arbeidsplasser innen få år

Politihøgskolen, AIM Norway og Solid IT. Framtiden med statlige arbeidsplasser ser lys ut for Østfold, sier prosjektleder i Mosseregionens Næringsutvikling, Hans Bjørn Paulsrud.

Lokale nyheter

Muligheten for at Politihøgskolen kan flyttes til Moss har vært i vinden lenge. Når vi nå er trådt inn i 2018, er det gjort med en positiv visjon om framtidige arbeidsplasser til Østfold, i alle fall hvis vi skal tro Hans Bjørn Paulsrud, som er prosjektleder i Mosseregionens Næringsutvikling, den av samarbeidspartnerne i Næringsriket Østfold som har fått ansvaret for forprosjektet for statlige arbeidsplasser til hele fylket.

– Næringsriket Østfold har jo en visjon om at det skal komme 6.000 netto arbeidsplasser til fylket i løpet av de neste årene, og kanskje opp mot 1.000 statlige arbeidsplasser, sier han.

Én for hver

De statlige arbeidsplassene som kan være aktuelle for Østfold er den nevnte Politihøgskolen og AIM Norway som driver med vedlikehold av militære fly. I tillegg har det vært skrevet mye om lagringen av atomavfall i Halden og Solid IT i Sarpsborg, som arbeider med datalagring.

– Hvis vi får Politihøgskolen vil det føre med seg mange andre positive ting til Østfold, så det er hovedprosjektet vi jobber med. En slik institusjon vil jo føre til at det blir andre arbeidsplasser også, alt fra leverandører av wienerbrød til behov for hotellovernatting. For hver statlige arbeidsplass, kan vi regne med minst én arbeidsplass i tillegg, sier Paulsrud.

AIM til Rygge

I 2022 skal hele AIM Norway flyttes fra Kjeller. Testplassene til de nye jagerflyene blir på Rygge, men Paulsrud forteller at det jobbes aktivt med å få hele virksomheten flyttet dit.

– De er en høyteknologisk bedrift som ligger høyt oppe i næringskjeden, og de vil ha en underskog av leverandører som vil gjøre det attraktivt å etablere seg i nærheten av dem.

Østfold mer aktuelt

Paulsrud sier at Østfold som nærings- og bostedsfylke blir mer og mer attraktivt.

– Det kommer av at vi ligger nært Oslo, en av de raskest voksende hovedstadsregionene i Europa. Og den vokser sørover. Nå er det «fullt» i Vestby, så det kommer flere til Mosseregionen. Og når vi får den nye jernbanen vil flere komme enda lenger sørover, spår han.

Paulsrud påpeker også at nye innbyggere betyr nye bedrifter.

– Flere kommer til å flytte til Østfold fordi man får mer for pengene og fordi fylket har andre kvaliteter enn hva Oslo har. Og flytter mennesker hit, flyttes det kunnskap hit, som igjen fører med seg næringsvirksomhet, sier prosjektlederen, som går optimistisk inn i det nye året:

– Vi står på for hele Østfold og ser positivt på framtida.