Varaordfører og nominert ordførerkandidat Anne Bramo (Frp). FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Søker seg fra nestleder til kommandør

VALG 2015: Anne Bramo er innstilt som ordførerkandidat for Moss Frp. Hun er helt klar på hva hun vil gjøre dersom hun får flytte inn på ordførerkontoret.

I går ettermiddag offentliggjorde valgkomiteen til Fremskrittspartiet i Moss sin liste over nominerte kandidater til kommunevalget om et knapt år. Hvis alt går som Bramo vil, blir hun offisielt valgt når partiet skal stemme over nominasjonene den 24. oktober i år.

Hvorfor vil du bli ordfører?

- Jeg er lokalpolitiker, ikke stortingspolitiker. Jeg er glad i byen og vil gjøre den til et godt sted å bo - for alle. Jeg har mye jeg vil ha utrettet for Moss.

Hvilken sak står ditt hjerte nærmest?

- Å skape et godt omsorgstilbud til de som trenger det, enten det er rus, psykiatri, omsorg for eldre, de som skal dø eller barn som trenger flinke voksne som ser dem.

Hva er det første du vil gjøre dersom du blir ordfører?

- Da vil jeg si et tydelig nei til konteinerhavn i Moss.

Hva er din største politiske svakhet?

- Jeg liker ikke å såre eller skuffe folk. Det er vanskelig.

Hva har du ikke fått til i denne perioden, som varaordfører?

- Jeg har hatt mange lederposisjoner hittil i karrieren. Men nå er jeg nestleder. Jeg liker å lede, liker å dra lasset og å få med meg folk. Da er det vanskelig å ha en nestlederposisjon.

Hvilke velgere blir det vanskeligst å tiltrekke seg for deg?

- Eldre menn i dress. Jeg er mest opptatt av folk, for Moss er et sted der folk skal bo og leve livene sine. Næringslivet til nok derfor ikke oppleve meg som en pådriver.

Hvem blir din sterkeste motstander til ordførervervet?

- Jeg vet ikke hvem som stiller fra Arbeiderpartiet ennå, så jeg sier nåværende ordfører, Tage Pettersen.

Hvorfor bør folk stemme på ham?

- Fordi Tage har vist seg som en god ordfører. Han er en liberal Høyre-politiker som står nær Frp i flere saker.

Hvor mange flyktninger bør Moss bosette?

- Vi bør først og fremst ta ansvar for de vi allerede har bosatt, og sørge for at disse kommer seg ut i arbeid og blir skikkelig integrert, slik at det ikke dannes små, isolerte samfunn. Og det kan ta lang tid.

Bør Moss ha ferjeleie?

- Nei.

Hvor bør det da ligge?

- Uavhengig av om det blir ferje eller ferjefri forbindelse i framtida, syns jeg det bør ligge et sted hvor det bor minst mulig folk, og at trafikken bør sluses gjennom tunnel ut på E6. Et forslag kan være mellom Tønsberg og Saltnes.

Hva bør skje med Moss havn?

- Jeg ser ikke noe positivt med konteinerhavna og ønsker ikke å ha den i Moss. Vi må være framtidsrettede og heller bruke området til boliger, rekreasjonsområder og innbyggervennlige næringer.

Hva er det viktigste du, helt konkret, vil gjøre for å løse trafikksituasjonen i Moss?

- Jeg vil henge på de nasjonale samferdselspolitikerne slik at vi får løst situasjonen øyeblikkelig. Men jeg håper den løser seg før jeg blir ordfører.

Bør kommunen bruke mer eller mindre penger på kultur, skole, helse og eldreomsorg?

- Mindre på kultur og mer på de andre tre.

Hva vil du gjøre med eiendomsskatten?

- Jeg vil senke den. Jeg mener at folk bør klare seg selv, og da bør de få mer å rutte med gjennom å betale mindre skatt.

Hva bør gjøres for å skape mer liv i sentrum?

- Vi må fylle opp lokalene på gateplan, ha markeder og aktivitet i gatene og gratis parkering i tre timer overalt i byen.

Hvor bør sentrum ligge om 50 år?

- Der det ligger i dag, altså rundt gågata.

Hva bør skje med Peterson-tomta?

- Det er et av de mest spennende områdene vi har i byen. Der bør det komme en blanding av boliger, kultur, natur og passende næring.

Når blir det storkommune?

- Jeg tror vi går til valg på det i 2019.

Hvem er med i denne storkommunen?

- Det tør jeg ikke si noe om nå, men det er jo naturlig for Moss å se til Rygge, for vi samarbeider allerede mye med dem.

Hva blir den største utfordringen til denne kommunen?

- Selve sammenslåingen. Det er alltid krevende å fusjonere.

Hvem vil du ha med deg som varaordfører?

- Det blir det opp til partiene å avgjøre. Jeg vil samarbeide med dem som gir oss størst gjennomslag for vår politikk.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no