Siv H. Jacobsen (Ap) vil droppe en tredje rullebane på Gardermoen, og heller bruke eksisterende kapasitet på Moss Lufthavn Rygge og på Torp. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

- Slutt å behandle Rygge som hår i suppa

LUFTIG: - Sentrale politikere må se på flyplassene på Rygge og Torp som en del av trafikkløsningen, i stedet for å investerere masse i en ny rullebane på Gardermoen.

Det sier Siv H. Jacobsen. Hun leder Aps bystyregruppe i Moss, i tillegg til å sitte i Fylkestinget i Østfold.

- Dropp utbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, og utnytt heller den kapasiteten som allerede finnes, sier hun, og fortsetter:

- Sentrale politikere må slutte å late som om Rygge og Torp ikke eksisterer. De må slutte å behandle Rygge og Torp som et hår i suppa, men heller se på disse flyplassene som en del av løsningen på samferdselsproblematikken vi står overfor, sier hun, og påpeker at man regner med en befolkningsvekst på én million mennesker i østlandsområdet de neste 15-20 årene.

 

Vil skape arbeidsplasser

Planene om en tredje rullebane på Gardermoen er allerede i støpeskjeen. Den nye rullebanen er planlagt å stå klar i 2030. I går ble det åpnet for at fagfolk og andre kan komme med uttalelser og anbefalinger inn mot nasjonal Transportplan (NTP), som skal vedtas av Stortinget i juni 2017.

- Det er viktig å være tidlig på ballen med et slikt forslag vi nå kommer med. Det er nå premissene for den nye NTP-en legges. Derfor er det avgjørende at vi i Østfold og mossedistriktet markerer oss allerede nå, sier Jacobsen.

Hun trekker fram flere fordeler ved å bruke de mulighetene som allerede finnes på Rygge.

- Østfold fylke har høy arbeidsledighet og opplever stor tilflytting. Derfor er det viktig at vi legger til rette for et aktivt næringsliv som kan skape arbeidsplasser, gjennom å lage god infrastruktur i fylket, sier politikeren.

- Økt aktivitet på Rygge vil også skape arbeidsplasser på selve flyplassen, påpeker Jacobsen videre.

Hun nevner også miljømessige gevinster som en del av sin argumentasjon. En jevnere fordeling av biltrafikken på Østlandet, samt at mange vil slippe å kjøre nordover, for så å fly sørover, er to av dem.

- Det er også viktig for oss å få tilbake innenlandsflygingene fra Rygge. Det gjør oss mindre sårbare når vi ikke kun er «avhengige» av ett flyselskap, sier Ap-politikeren, og sikter til at Ryanair i dag er det eneste selskapet som har base på Rygge.

 

Har plass

Per i dag frakter Moss lufthavn Rygge (MLR) om lag 1.750.000 passasjerer årlig. 63 prosent av disse kommer fra Oslo-området. Det kan flyplassjef Pål Tandberg opplyse.

- Det betyr at folks reisevaner er i endring. De blir mer vant til å bruke flyplassen vår som et alternativ til Gardermoen, sier han.

Tandberg påpeker at Rygge har stor kapasitet til å ta imot flere reisende.

- Med vår rullebane kan vi mangedoble det passasjertallet vi allerede har, sier han.

Det eneste som må til, er utbygging av terminalbygg og tilhørende infrastruktur.

Flyplassjefen synes forslaget fra Jacobsen er interessant, og han er ikke uenig i at det kan være en god ambisjon og målsetting å overta noe av trafikken fra Gardermoen i framtida.

 

- Markedet rår

Likevel tror han det til sjuende og sist er markedet som avgjør hvor pengene kommer til å investeres.

- Det er en god tanke. Men det er ikke flyplasseierne som bestemmer hvor trafikken skal gå fra. Vi kan ikke tvinge passasjerer eller flyselskaper til å velge Rygge eller Torp framfor Gardermoen. Det er etterspørselen som rår, sier han.

Tandberg tror imidlertid at flyplassen på Rygge om 10 til 15 år har fått en enda sterkere posisjon i østlandsområdet.

- Dersom det skulle bli forsinkelser i byggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, og vi heller kan bruke den kapasiteten vi har her, er det selvsagt noe som ville vært positivt for oss, sier han.

I likhet med Jacobsen, peker også Tandberg på de miljømessige gevinstene ved at Rygge tar noe av trafikken som vil komme til Gardermoen i årene framover.

- For trafikken på veiene vil det være positivt at ikke alle er nødt til å kjøre til Gardermoen, sier han.

- Men ingen, verken politikere eller flyplasseiere, kan regulere markedet. Hvis folk vil fly fra Gardermoen, og de får et tilbud der, er det det som gjelder.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no