Annonse
Dødsulykken skjedde langs fylkesvei 115 i november 2012. Her fra rettens befaring på ulykkesstedet. FOTO: KENNETH STENSRUD

Slipper fengsel for bildrap

En 28 år gammel kvinne slipper å sone i fengsel, etter at hun ruspåvirket kjørte ned og drepte en syklist i Våler for to år siden.

Annonse
Lokale nyheter

Hele fengselsstraffen på seks måneder ble gjort betinget, med en prøveperiode på to år. Dommen er helt i tråd med det aktor Jon Granrud la ned påstand om i Moss tingrett.

- Jeg kan ikke si annet enn at jeg er fornøyd med at vi har fått fullt medhold. Retten har med andre ord vært enig i det vi mente var bevist, og at det ikke foreligger noen rimelig grunn til tvil om hva hun har gjort seg skyldig i. Det var som forventet, men det er jo domstolen som avgjør, så man vet aldri helt hva utfallet blir, sier Granrud.

 

Etterlatte får 125.000 kr.

I tillegg til fengsel ble kvinnen også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager, og 125.000 kroner i erstatning til de etterlatte. Hun mistet også førerkortet for alltid.

En 31 år gammel mann fra Moss var tiltalt i samme sak, men for helt andre forhold. Også der ble aktors påstand hørt. Mannen ble dømt til 45 dagers ubetinget fengsel, samt en bot på 5.000 kroner.

 

- Fornøyd

Tove Nissen-Sollie, kvinnens forsvarer, synes hennes klients straff er streng.

- Men listen for å bli domfelt er selvfølgelig også veldig lav når man rent faktisk er ruspåvirket når man kjører bil, påpeker hun.

Når det gjelder straffeutmålingen er tonen en annen.

- Tiltalte er veldig fornøyd med at det ble betinget fengselsstraff. Hvis hun først skulle bli dømt, skulle det også bare mangle. Det er tross alt over to år siden dette skjedde, sier Nissen-Sollie.

- Hvor viktig var det for din klient at hun fikk betinget fengselsstraff?

- Som alenemor for en gutt på ett år, så betydde det alt. Dette barnet måtte ha blitt satt i et fosterhjem, dersom moren måtte sone i fengsel. Hun har ingen andre som kunne tatt vare på sønnen. Så slik sett er hun veldig fornøyd.

- Er det slik å forstå at dere dermed ikke kommer til å anke saken?

- Vi har ikke tatt noen endelig avgjørelse ennå, men jeg tror jeg kan si med stor sikkerhet at hun ikke kommer til å anke den, svarer forsvareren.

 

Annonse