Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøkte Moss i går, her med partifeller Anne Bramo og Ulf Leirstein. Solvik-Olsen understrekte at departementet har en klar plan for hvordan jernbane- og riksvei 19-utbyggingen kan samkjøres bedre.

Slik vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen få fortgang i riksvei 19-planene

Statsråden har gitt Statens vegvesen friere tøyler i arbeidet med riksvei 19. Et av målene blir å unngå at man graver opp byen to ganger.

Han vil at Statens vegvesen skal finne den beste traseen for riksvei 19 ut av Moss, basert på blant annet grunnforholdene, før Bane Nor har kommet altfor langt med jernbaneutbyggingen.

Dermed kan man finne de nøyaktige stedene hvor jernbanen og riksvei 19 skal krysses i framtida, og sørge for at anleggsarbeidet med jernbanen tar hensyn til dette.

– Vi skal sørge for at når jernbanen bygges, har vi også tatt hensyn til hvor veien skal gå innen den tid. Vi skal gjøre de nødvendige forsterkningene på jernbaneinfrastrukturen, slik at vei kan bygges oppå eller i nærheten. Vi skal altså slippe nettopp det at du må grave opp igjen, sa han under en tale til de fremmøtte i Kanalparken i Moss fredag.

Ber veivesenet finne ny trasé

For å få til det, har han gitt Statens vegvesen fullmakt til å se på alternative traseer utover de områdene de har hatt til rådighet fram til nå.

– De kan jobbe med hele arealet innenfor Moss, fra den nordlige delen av den nordlige trasé, til den sørlige delen av den sørlige trasé, sa Solvik-Olsen.

Det har vært flere møter mellom Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Bane NOR de siste ukene hvor dette har vært tema.

– Vi er i god dialog med samferdselsdepartementet om alternative framdriftsplaner, med mål om å korte ned planleggingsfasen mest mulig, sa Elisabeth Bechmann, seksjonsleder i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Ny riksvei kan ende opp i dagen

Mener det kan gjøre prosessen raskere

Samferdselsministeren håper at ved å gi vegvesenene større handlingsrom, så vil de raskere finne en løsning, noe som igjen vil føre til fortgang i prosjektet – med forbehold om at etaten får den nødvendige lokalpolitiske støtten.

– Jeg mener at det vi kommer med nå gjør at veivesenet har handlingsrom til å gjennomføre prosessen raskere, sier han.

Spiller ballen til lokalpolitikerne

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) mener det nå er viktig for lokalpolitikerne å være tydelige på hvor de mener riksvei 19 bør gå.

– Beskjeden til departementet bør være at riksvei 19 skal gå i tunnel under sentrum og at den kommer så tidlig som mulig. Det er ikke like viktig hvor den kommer opp i andre enden, sier han.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) sier hun er mer optimistisk etter orienteringen til Solvik-Olsen enn før, men er skeptisk til hvorvidt statsrådens grep kan føre til noen fortgang av riksvei 19.

– Jeg tror vi skal forholde oss til de tidsrammene som har kommet før, sier hun.

Målet til Bane Nor har hele tiden vært at det første toget kan kjøre på den nye, dobbeltsporede strekningen gjennom Moss i desember 2023. Inntil nå har Statens vegvesen sett for seg at de kan sette i gang for fullt med riksvei 19-prosjektet først i 2024.

LES OGSÅ: Disse Østfold-prosjektene får støtte i statsbudsjettet

Frp: – Føler på ansvaret

Anne Bramo, Frps gruppeleder i Moss, er klar i sin tale om viktigheten av at riksvei 19 samkjøres med jernbaneutbyggingen.

– Dette har vi snakket om i mange år. Det er veldig viktig. Jeg og mine politiske kollegaer har vært i mange møter med departementet for å påpeke dette. Riksvei 19 kom opp av skuffen da jeg ble varaordfører i Moss og Frp fikk samferdselsministerstillingen. Siden da har vi hengt på. Vi har brukt alle muligheter, både formelle og uformelle, for å påvirke dette. Ettersom Frp har samferdselsministeren, så føler vi ekstra sterkt på det ansvaret, sier hun.

LES OGSÅ: Håper dette prosjektet gjør at riksvei 19 får høyere prioritet