Slik kan en gang- og sykkelbru mellom Nesparken og Krapfoss bli seende ut

For minst 41 millioner kroner kan Moss få en ny gang- og sykkelvei som knytter byens østkant med sentrum. Alternativet, som ble forkastet i fjor, var nesten 12 ganger billigere.

Konsulentfirmaet Lala Tøyen har nylig fullført sin utredning av mulighetene for å bygge en gang- og sykkelvei mellom Nesparken og Krapfoss.

De konkluderer ikke bare med at det er mulig, men også nyttig – av flere grunner.

En attraksjon i seg selv

For det første gir den Moss flere spennende muligheter når det kommer til byutvikling. Den fører til en så å si sammenhengende, bilfri strekning med varierte opplevelser mellom sentrum og Krapfoss. Den gir også folk i de østre bydelene økt tilgang til rekreasjonsområder.

– Brua kan også bli en attraksjon i seg selv, både på dagtid og kveldstid, konkluderer rapporten.

Den s-formede brua foreslås bygget i cortenstål og treverk.
Foto: Lala Tøyen / Degree of Freedom Den s-formede brua foreslås bygget i cortenstål og treverk.
Illustrasjon: Lala Tøyen / Degree of Freedom

Naturvennlig løsning

Lala Tøyen anbefaler å bygge en stålkassebru. Dette blant annet fordi den kan formgis til å tilpasse seg landskapet, krever relativt små inngrep i naturen, gir gode opplevelser for brukeren, er enkel å vedlikeholde og kan bygges med konvensjonelle metoder.

De mener den mest hensiktsmessige plasseringen av brua er mellom Holmsbu bukt på Krapfoss-siden til sør for Amfiscenen i Nesparken.

LES OGSÅ: Raser mot forslag om sykkelvei og enveiskjøring

Har fått en heftig prislapp

Prosjektet er anslått å koste 41 millioner kroner. Dette er kun for selve byggingen av brua, og inkluderer ikke kostnader knyttet til å koble den på eksisterende veier for gående og syklende. I tillegg satte kommunen av én million kroner for å betale for selve utredningen.

Til sammenligning ble byggingen av en fast sykkelvei langs Abels gate priset til rundt 3,5 millioner kroner, da prøveprosjektet der ble avsluttet.

Rådmannen anbefalte denne løsningen, noe som ville ført til at veien ble enveiskjørt, men tiltaket fikk ikke politisk flertall. I stedet ble det besluttet å utrede en gang- og sykkelbru mellom Nesparken og Krapfoss, noe som nå har blitt gjort.

Lala Tøyen skal holde et foredrag om prosjektet på det kommende formannskapsmøtet på tirsdag.

LES OGSÅ: Rektoren på Krapfoss skole: – Foretrekker bru fra Krapfoss til Nesparken

Ikke øverst på ønskelista

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) synes ideen om en gang- og sykkelvei på denne strekningen er interessant, men mener samtidig at det vil være smartere å prioritere en tilsvarende løsning ved Kanalen.

– Vi må være nøye med hvordan vi tenker framover og hva som er klokt av prioriteringer. Derfor er det viktig å se dette mer helhetlig. Da ser vi at det er bruer andre steder vi bør prioritere i stedet, som for eksempel ved Kanalen. Der har vi en trafikkutfordring i dag, sammen med Helgerødgata. Jeg tror de fleste er enige om at det er en flaskehals som vi er nødt til å se på først, sier hun.

LES OGSÅ: Vil ha sykkelbru over Kanalen i Moss