BOLIG: Erlend Wiborg (Frp) mener det bør legges til rette for bygging av flere eneboliger i Østfold for å tiltrekke barnefamilier.

– Skaper både utfordringer og muligheter

De siste fem årene har andelen østfoldinger over 67 år økt med nesten 13 prosent. – Dette øker behovet for å få eldre til å stå lenger i arbeid, mener Erlend Wiborg (Frp).

– Det er en ventet utvikling fordi Norge hadde flere store kull rett etter krigen. Samtidig skaper det utfordringer i form av færre yrkesaktive per pensjonist, og økt behov for sykehjemsplasser, sier stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp).

Boligutfordring

Fra 2013 til 2018 har andelen østfoldinger i pensjonsalder økt fra 14,7 til 16,6 %, godt over landsgjennomsnittet. Wiborg mener det nå må gjøres grep.

– I Østfold har man stort potensial for å tiltrekke seg barnefamilier, både nærhet til Oslo og gunstige boligpriser. Derfor er min utfordring til lokalpolitikerne å legge mer til rette for bygging av nye eneboliger, og ikke bare leiligheter. Da må man tilgjengeliggjøre tomter, og ikke verne hver eneste lille kvist, sier Frp-politikeren.

Men det er en annen løsning som står høyere på blokka hans.

– Noe av det første bør være å få eldre til å stå lenger i arbeid.

– Bedre fordeling

Det er Østfold SVs stortingsrepresentant rykende uenig i.

– Jeg mener de som har stått på gjennom et langt arbeidsliv fortjener å gå av og få en verdig omsorg, og at vi kan ruste oss for dette gjennom en tydeligere fordelingsprofil. De som har mest må bidra med litt mer, sier Freddy André Øvstegård.

Samtidig er han med på at det må gjøres noe på boligfronten.

– I tettbygde strøk er det mest fornuftig å bygge leiligheter, men det må også være et variert boligtilbud. Vi mener dette må møtes med en sosial boligbygging slik at flere har mulighet til å kjøpe. I dag er boligprisene kun styrt av markedet, og det trengs en mer aktiv politikk på dette området, sier Øvstegård.

Kultur og arbeid

Han peker også på arbeidsplasser og levende kulturliv som nøkler for å tiltrekke seg yngre mennesker.

– Vi vet at unge flytter fra fylket for å få jobb og et tilfredsstillende kulturtilbud. Da mener jeg det er viktig å satse på nye, grønne arbeidsplasser i treforedlingsindustrien gjennom sterkt statlig eierskap. Og vi politikere må bli flinkere til å kjempe for kulturkronene, sier Øvstegård.

– Liker ikke «eldrebølge»

De to politiske kamphanene kan likevel enes om at det også finnes oppsider ved at østfoldingene blir stadig eldre.

– Jeg er skeptisk til å bruke negative ord som «eldrebølge» for å betegne denne utviklingen – en slags tsunami som truer velferdsstaten. Jeg ser masse muligheter. De som er over 60 i dag kan bidra på en helt annen måte enn for få år siden. De har bedre helse og er i mye større grad en ressurs, sier Wiborg.

– Det er absolutt positivt at folk blir eldre, og nettopp derfor vil jeg advare mot at folk skal måtte stå lenger i arbeid, konkluderer Øvstegård.