De nye ferjene som skal gå mellom Moss og Horten vil ha langt lavere utslipp. ILLUTSRASJON: BASTØ FOSEN

Skal bygge tre nye ferjer

Norges største ferjekontrakt er i havn. I går signerte Bastø Fosen en ny avtale om driften av ferjesambandet Moss-Horten.

Moss Dagblad kunne avsløre allerede for litt over en måned siden at Statens vegvesen hadde valgt å tilby Bastø Fosen nytt løyve til videre drift av ferjesambandet fra 2017 til 2027.

Nå har begge parter skrevet under kontrakten, som har en verdi på hele 4,5 milliarder kroner.

 

80 prosent lavere utslipp

En slik avtale forplikter. Noe av det Bastø Fosen må gjøre er å redusere de såkalte NOx-utslippene med over 80 prosent. Kort fortalt er dette utslipp som skjer i forbindelse med forbrenning av fossilt brensel.

For å klare dette vil tre av ferjene settes ut av trafikk, og tre nye vil komme inn i stedet. Disse vil ha energieffektive dieselmotorer. I tillegg vil de ha en nyutviklet energieffektiv skrogform. Dette vil ifølge Bastø Fosen gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25 til 30 prosent lavere, sammenlignet med det dagens ferjer bruker.

De nye ferjene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24 og 30 vogntog, avhengig av størrelsene på disse.

- Vi er svært fornøyd med at ferjenæringen har vist at det er mulig å få til en betydelig miljøgevinst basert på nyvinning innen ferjeproduksjon, sier regionveisjef Per Morten Lund i Statens vegvesen.

De to resterende ferjene vil oppgraderes for å komme inn under de nye kravene.

 

30 prosent mer trafikk

Ved oppstart i 2017 skal det dermed være fem ferjer i drift med en minimum kapasitet på til sammen 1.000 personbilenheter. I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet. I kontrakten er det også en opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer avhengig av trafikkutviklingen.

Alt i alt betyr dette at kapasiteten på riksvei 19 økes med 25 til 30 prosent, ifølge Bastø Fosen.

- Vi er svært fornøyd med å ha signert kontrakten, og ser fram til å drifte sambandet i en ny konsesjonsperiode. Vi har tro på at også våre passasjerer ser fram til at vi får på plass tre nye godt tilrettelagte ferjer i sambandet, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Åpningstida blir 19 timer, som i dag. Rutetidene blir derimot forskjøvet 15 minutter fram i tid, til klokka 04.45.