Sju personer druknet i Østfold 2018

Fire av drukningsulykkene skjedde under bading.

Det viser en fersk oversikt fra Redningsselskapet. De har gjennomgått samtlige drukningsulykker i 2018. Oversikten viser at det til sammen døde 102 personer av drukning i Norge i fjor. Det er ti prosent flere enn året før.

Sju av dem døde i Østfold.

Uvanlig bra badevær

Fem av drukningsulykkene i Østfold skjedde om sommeren. De fleste skjedde i forbindelse med bading. Det er nettopp drukning i forbindelse med bading som bidro til en samlet økning i drukninger i Norge i fjor. I løpet av 2018 druknet 18 personer i Norge i forbindelse med bading. Året før gjorde bare tre personer det samme. Ni av de omkomne var i 70- eller 80-årene, mens tre var barn mellom 9 og 14 år.

– Det høye antallet er trolig et resultat av en uvanlig fin sommer med stor badeaktivitet. Flere av de omkomne har badet alene, og kanskje overvurdert egne ferdigheter, sier Tanja Krangnes, som er ansvarlig for fagfeltet drukning i Redningsselskapet fra 2019.

Skal kartlegge fall i sjøen

På den positive siden går antall drukninger i forbindelse med bruk av fritidsbåt betydelig ned, fra 26 personer i 2017 til bare 17 i 2018.

Fall fra land eller brygge i sjø, innsjø eller elv sto for nærmere 50 prosent av alle drukningsdødsfall i fjor.

– Denne kategorien omfatter alt fra folk som faller fra bryggen en sen nattetime til turister som går for nært en foss. Disse drukningene er blant det vi skal se nærmere på i år, for å kartlegge risiko og mulige forebyggende tiltak, sier Krangnes.

Redningsselskapet begynner å få et godt datagrunnlag for å kunne analysere hva som er problemene og hva som bør gjøres for å redusere antall drukninger. De ønsker å samarbeide tett med alle offentlige og private aktører.

– Sammen kan vi jobbe for å få til en like stor nedgang i antall drukninger som det har vært i antall trafikkdrepte de siste årene, sier Krangnes.