Sivilforsvaret kvitter seg med tilfluktsrom i Moss - selges for 740 kroner per kvadratmeter

For den nette sum av én million kroner kan du nå bli eier av et eget tilfluktsrom, bygget i fjell, ved Blåbæråsen i Moss.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal selge det som offisielt heter «Blåbæråsen alarmplass» i Åsveien 15, Moss.

Sivilforsvarsinspektør Jan Egil Henriksen i Moss har bistått DSB ved forberedelser til salget, og han forteller at dette tilfluktsrommet frem til nå ikke har vært til disposisjon for allmennheten.

– Vi bruker begrepet alarmplass i stedet for tilfluktsrom. Det betyr at fjellhallen er blitt brukt av mannskapet til Sivilforsvaret når det har vært øvelser: Og det er også blitt brukt som lagerplass.

– Hvorfor skal det selges?

– Sivilforsvaret har ikke bruk for dette området lenger. De siste årene har det vært utleid til et bilverksted, som bruker hallen til dekkhotell. Kontrakten med bilverkstedet går ut 1. august i år. Hvis ingen statlige etater melder sin interesse for en overtakelse innen 15. august i år, blir det lagt ut for salg på det åpne markedet, sier Henriksen.

64 år gammelt anlegg

Alarmplassen i Åsveien ble bygd i 1954, og var tilpasset datidens sikkerhetssituasjon. Distriktssjef Gaute Molvær i Sivilforsvaret Østfold forteller at det har skjedd store endringer for både Forsvaret og Sivilforsvaret de siste tiårene.

– Under den «kalde krigen» som varte fra 1950-tallet og opp mot 1990, hadde vi 60.000-70.000 som tjenestegjorde i Sivilforsvaret. Nå er vi nede i 8.000. Dette har ført til at vi også må gjøre fysiske endringer, slik som å selge unna en del anlegg som ikke lenger er relevante for de oppgavene vi er pålagt. Fjellanlegg som det ikke lenger er behov for kan derfor selges på det åpne markedet, sier Molvær.

Han viser til en rapport om norsk sikkerhetspolitikk som er utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Der blir det fastslått at det norske samfunn fortsatt har behov for varsling, evakuering og tilfluktsrom ved en eventuell væpnet konflikt i Norge.

– Men vi kan ikke bare holde på de gamle løsningene. Sivilforsvaret må også moderniseres. Det gjelder varslingssystemer, evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen, blant annet i tilfluktsrom, sier Gaute Molvær.

622 tilfluktsrom i Østfold

I Østfold er det nå 43 offentlige tilfluktsrom og 579 private. I Norge som helhet er det omkring 21.000 tilfluktsrom. Kun 600 av disse er offentlige.

DSB har anslått at det totalt er plass til 2,4 millioner mennesker i disse tilfluktsrommene. Det er noe under halvparten av landets befolkning. Det er Sivilforsvaret som forvalter de offentlige tilfluktsrommene.

Jan Egil Henriksen forteller at det er seks offentlige tilfluktsrom i Moss/Rygge. De befinner seg ved Hollenderbjerget og Piasenteret i Moss sentrum, Krapfoss skole, Reier skole, Melløs Stadion og på Øreåsen.

Fram til 1998 var det et krav at alle nyoppførte bygninger på mer enn 1.000 m² skulle bygges med eget tilfluktsrom. Siden 1998 har det vært stopp i denne byggingen.