Vil bli bedre: Elevene Tyre Zimmermann Løkling (fra v.), Pernille Jenssen, Nora Lajqi og Endre Korssund i 8. klasse på Øreåsen skole sier de gjerne ønsker mer fokus på realfag.BEGGE FOTO: KENNETH STENSRUD

Sier ja takk til mer realfag

Rygge-skolene vil bli bedre i realfag. Til det trenger de hjelp. Nå kniver de blant 64 kommuner om inntil 35 plasser.

Etter gjentatte år med dårlige resultater, både på nasjonale prøver og eksamener, har Rygge kommune nå søkt om å bli med i en ny ordning.

– En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunene forplikter seg til å jobbe systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, forteller statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Vil være en viktig drahjelp

Det er en forpliktelse som Rygge er villig til å binde seg til.

– Vi ønsker å forbedre oss. Dette er en unik anledning for oss å rette fokus på problemet og få litt drahjelp, så vi håper vi blir valgt ut, sier Lars Gjemmestad, kommunalsjef for oppvekst og kultur i kommunen.

– Hvorfor gjør skolene i Rygge det dårligere i realfag enn landsgjennomsnittet?

– Det har vi også lurt på. Vi har satt i gang tiltak. Vi sender blant annet folk av gårde på skolering og har hentet inn kompetanse fra Høgskolen i Østfold. Men alt tar tid, svarer han.

Positive til økt fokus

Elevene vi snakket med på Øreåsen skole hadde ikke noe imot at det er et ønske om at det skal fokuseres enda mer på realfag enn i dag. Tvert imot.

– Naturfag trenger vi mer av, sier Tyre Zimmermann Løkling i 8. klasse, mens medelev Pernille Jenssen mener matte er et viktig fag.

– Det trenger vi videre i livet også, sier hun.

Mange er interesserte

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anbjørg Bakken i Kunnskapsdepartementet har det kommet inn 64 søknader til ordningen. Kun mellom 20 og 35 kommuner skal velges ut av Utdanningsdirektoratet.

– Både kommuner med svake og gode resultater kan bli realfagskommuner, forteller Bakken.

Svaret vil ifølge kommunikasjonsrådgiveren komme en gang før påske.