V il ha mer trafikk til Rygge. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

- Rygge må få samme betingelser som Oslo

SAMFERDSEL: - Flyplassene på Rygge og Torp må få like konkurransemuligheter som Gardermoen. Da vil flyselskaper og passasjerer komme.

Det sier Ingjerd Schou (H), som sitter på Stortinget for Østfold. I går skrev Moss Dagblad om at Siv H. Jacobsen i Moss og Østfold Arbeiderparti ønsker å skrinlegge planleggingen av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, og heller satse på å bruke eksisterende kapasitet på Moss lufthavn Rygge (MLR) og Sandefjord lufthavn Torp.

- Med eksisterende rullebane har vi mulighet til å mangedoble passasjerantallet vårt, sa flyplassjef ved MLR, Pål Tandberg, i går.

 

- Må fjerne avgiftene

- Dette har Høyre argumentert for tidligere. Men for å få det til, må vi fjerne passasjertaket på Rygge og Torp, og Avinor må fjerne sine avgifter, slik at disse flyplassene kan konkurrere på lik linje med Gardermoen, sier Høyres Ingjerd Schou.

Hun sikter til at MLR per i dag er pålagt å betale 15 millioner kroner i en såkalt «sektoravgift» til Avinor. Dette er noe Avinor har innført som følge av økt trafikk ved flyplassen. Samme vilkår gjelder for Torp. MLR betaler også 34 millioner kroner i tårnavgift til samme selskap.

I forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP), som startet denne uka, forventer Schou nå at Rygge og Torp kjenner sin besøkelsestid og banker på samferdselsministerens kontor for å kjempe for «sin» sak.

- Det er regjeringen som til slutt skal avgjøre hvordan flytrafikken skal løses, påpeker Schou.

Den nye NTP-en skal vedtas i juni 2017.

 

- Samfunnsøkonomisk lurt

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien sier hun i utgangspunktet er positiv til Jacobsens forslag om å utnytte kapasiteten på Rygge.

- Det er utvilsomt et samfunnsøkonomisk fornuftig alternativ. Men hva det er politisk vilje til, er jeg usikker på. Jeg håper at sentrale politikere tar dette gode, samfunnsøkonomiske perspektivet innover seg når de skal vurdere saken, sier hun.

Harald Thune-Larsen, forsker ved Transportøkonomisk institutt, er usikker på realismen i forslaget: - Det er naturlig å tenke på Rygge og Torp som avlastnings-lufthavner. Men da Fornebu lufthavn praktisk talt var sprengt de siste årene av sin levetid, var interessen for å sette opp ruter fra datidas Gardermoen og Torp likevel marginal, sier han.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no