Forprosjektet til Rygge kommunes nye ungdomsskole på Ekholt. ILLUSTRASJON: RYGGE KOMMUNE

Rygge Høyre skjeller ut rådmannen

U-SVING: Partiet har tatt en u-sving i ungdomsskole-saken og kommer med en kraftsalve til rådmannen.

Rygge kommunestyre har for lengst vedtatt å bygge ny ungdomsskole. Den skal erstatte skolene på Halmstad, Øreåsen og Ekholt, og sistnevnte skole er allerede revet. Et forprosjekt skulle vedtas på møtet i hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) på tirsdag.

Der skjedde det en dramatisk vending da Rygge Høyres to representanter skilte lag. Gruppeleder Else Margrethe Halvorsen stemte i tråd med tidligere vedtak, der Høyre i juni 2013 gikk inn for en ny ungdomsskole. Representanten Harald Fløgstad ønsket ikke å godkjenne forprosjektet og stemte for en utsettelse.

Leder Richard Norland forteller at Rygge Høyre hadde en intern drøfting av saken mandag 20. oktober og at flertallet der gikk inn for en utsettelse av forprosjektet.

Else Margrethe Halvorsen kunne ikke stå inne for en slik utsettelse, og dermed møtte de to Høyre-representantene med ulikt standpunkt. Denne uenigheten var de øvrige medlemmene av HOK helt uforberedt på.

- Utpressing

- Hvorfor har dere skiftet standpunkt, Richard Norland?

- Rådmannen har gjort en slett jobb. Rygge Høyre har hele tida satt som en forutsetning at vi kun kan bygge ny ungdomsskole hvis kommunen har råd til det. Og rådmannen besvarer ikke dette vesentlige spørsmålet i sitt saksframlegg. Det vil være helt uansvarlig av oss å stemme for forprosjektet før vi er sikre på at vi har råd.

- Men dere har et grundig tallmateriale fra rådmannen når det gjelder kostnadene for skolebyggingen?

- Ja, men dette gjelder mer enn selve skolebyggingen. Det gjelder kommunens totale økonomi. Vi må vite når vi skal begynne å betale avdrag på låneopptakene, hvilken rentebelastning vi vil få, eventuell rentekompensasjon. Vi er nødt til å få langt bedre informasjon for å kunne gå inn for dette skoleprosjektet. Det virker som om rådmannen driver en form for utpressing overfor politikerne. Fordi prosjektet har kommet så langt, mener han tydeligvis at «bordet fanger». Men det er ikke slik demokratiet fungerer. Vi lar oss ikke presse.

- Men det er tydeligvis uenighet internt i Rygge Høyre?

- Else M. Halvorsen er uenig, og hun har meddelt at hun trekker seg som gruppeleder. Det beklager jeg.

Beslutningsvegring

- Jeg beklager sterkt at mine partifeller i Rygge Høyre nå ønsker en omkamp om skoleprosjektet, sier Else M. Halvorsen.

- Partiet har gjennom en grundig prosess vedtatt å gå inn for den nye skolen. Mange innspill fra lærere, skoleorganisasjoner, foreldre og andre har gitt oss et godt grunnlag, og nå kan vi tilby elever og ansatte i skoleverket en kvalitetsskole. Jeg kan ikke stille meg bak det interne vedtaket om en utsettelse og må derfor trekke meg som gruppeleder. Dette gjelder tross alt en investering for de neste 50-60 årene og er av stor betydning for kommunens innbyggere. Det er trist å si det, men det virker som om mine partikolleger lider av beslutningsvegring, sier Halvorsen.

- Kommer i mål

Rygge formannskap hadde møte i går ettermiddag. Vedtakene fra møtet var ikke klare da Moss Dagblad gikk i trykken, men signaler fra sentrale politikere tyder på at det er flertall i formannskapet for å godkjenne forprosjektet.

- Uenigheten i Høyre kom uforberedt på oss, men jeg er ikke i tvil om at den nye ungdomsskolen vil bli bygd i henhold til planen, sier ordfører Inger-Lise Skartlien og fortsetter:

- Alternativet er trangboddhet på Øreåsen skole i flere år, flikking på gamle skolebygninger og eventuelt bygging av en ny, mindre skole. Alt dette vil i tilfelle også ha betydelige kostnader og ta tid. Innbyggerne i kommunen forventer nå en ny skole med flerbrukshall og et nytt bibliotek, og jeg er sikker på at vi kommer i mål. At Høyre nå trenger litt tid på å kvalitetssikre de økonomiske forholdene, skal vi nok greie å leve med.

Mandag 27. oktober skal Høyres gruppe møte rådmann Ivar Nævra for å drøfte økonomien i skoleprosjektet.

paul.norberg@dagsavisen.no

 

Rådmannen kjenner seg ikke igjen

Rådmann Ivar Nævra sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Høyre-leder Richard Norland.

- Vi har framlagt tallene og forklart hvordan vi takler de økonomiske konsekvensene som vil komme. Disse betraktningene har rådmannen gjort rede for i tertialrapporten, og der trekker vi også fram bekymringene rundt økonomien. Dette er velkjent for kommunestyret, og hvis kommunestyret ikke har lyst til å foreta en utbygging, er det et valg det organet må ta.

Nævra tar avstand fra anklagene om utpressing:

- Det er ikke noe press fra min side. Det er fullt mulig for politikerne å si nei til det forslaget som foreligger. Jeg har ikke lagt opp til noe press i den forstand og tar ikke den kritikken innover meg. Ellers så konstaterer jeg at Norland kommer med noen ytringer om hva han mener kommunestyrets medlemmer har informasjon om, uten selv å være delaktig i dette organet, sier rådmannen.