Robust vannverk i Moss

VANN: Etter skandalen med uønskede bakterier i drikkevannet på Askøy, er det blitt stor oppmerksomhet på vannkvaliteten; også i Moss.

Drikkevannet på Askøy er nå blitt «friskmeldt». Fra 20. juli kan Askøyværingene få drikke vann fra springen, uten å være redde for å bli syke. Bakterietypen i Askøyvannet har navnet «Campylobacter», og omkring 60 personer på Askøy har vært innlagt på sykehus med sykdom som er forårsaket av Campylobacter.
– Men bakterien fører sjelden til dødsfall, sier Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Symptomer

Diaré, kvalme og infeksjon i tarmen er typiske symptomer blant de 2.000 personene på Askøy som ble syke av forurenset drikkevann. Rundt 3.000 nordmenn smittes av Campylobacter hvert år. For de aller fleste er ikke sykdommen alvorlig, melder Folkehelseinstituttet.
Drikkevannet for innbyggere i Moss, Rygge, Råde, Vestby og vestre del av Våler produseres ved Vansjø Vannverk. Her gjennomføres en rekke tiltak for å sikre et trygt drikkevann.
Matloven og Drikkevannforskriften regulerer hvordan MOVAR og kommunene skal drifte, utarbeide rutiner, dokumentere, avdekke risiko og ha beredskap når noe går galt.

God kontroll i Moss

Før vannet kommer ut av kranene hos innbyggerne, har det vært gjennom en omfattende renseprosess ved Vansjø Vannverk. Det er MOVAR IKS som produserer og leverer vann til kommunene, og som har ansvaret for distribusjonen til innbyggerne via sine ledningsnett. På veien går vannet gjennom rørledninger, pumpestasjoner og høydebasseng.

Strenge rutiner

Vansjø Vannverk og vannforsyningssystemet er omtalt som et av landets mest teknologisk avanserte vannrenseanlegg. Det benyttes klor og ultrafiolett stråling (UV-anlegg) som barrierer mot sykdomsfremkallende organismer i drikkevannet. UV-stråling regnes som en kostnadseffektiv og i miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.
Kvaliteten på drikkevannet i Mosseregionen overvåkes kontinuerlig; også av et eksternt laboratorium, skriver MOVAR på sine nettsider.