Tage Pettersen (H) kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Frp. Erlend Wiborg (med ryggen til) mener han har manglet politisk lederskap. FOTO: KENNETH STENSRUD

River opp i forholdet

Frps Erlend Wiborg brukte talerstolen i bystyret i går til å rette anklager mot Høyre. - Det har foregått stygge ting blant bystyrets medlemmer, sa han.

Det kunne nærmest minne om bitterhet etter et endt forhold mellom to personer, og Wiborg understreker at dette i aller høyeste grad er nettopp personlig.

- Det handler om at man har gått inn mot enkeltpersoner i Frp, på en måte som ikke går på politikk.

- Er dette noe som har skjedd før eller etter det politiske bruddet i posisjonen?

- Dette var en medvirkende årsak til bruddet, svarer Frps bystyremedlem.

Han ønsker ikke å utdype nærmere hva han mener har skjedd, men sier kritikken retter seg utelukkende mot Høyre.

Utroskap og lederskap

Som kjent annonserte Frp tidligere denne måneden at samarbeidet var over, etter at partiene ikke ble enige om neste års budsjett. Da saken kom opp i bystyremøtet i går, var Frps gruppeleder Anne Bramo ikke til stede. I stedet inntok Wiborg talerstolen.

- Et viktig prinsipp for oss er at man gjerne kan forhandle, men det er viktig at avtaler holdes. Det har ikke blitt gjort. I et samarbeid handler det også om at alle skal gi og ta. I denne situasjonen var det ikke ønskelig for Høyre at Frp skulle ha noen innflytelse over budsjettet i det hele tatt, sa han og la til sitatet i ingressen.

På spørsmål fra Dagsavisen Moss Dagblad om hvordan han synes samarbeidet med Høyre har vært siden valget svarer han følgende:

- Jeg er stolt av mye av det vi har fått til, og for det meste har det gått greit. Men jeg savner et politisk lederskap fra Høyre og ordfører Tage Pettersen. Det er viktig å klippe snorer, men man må også være til stede i politiske diskusjoner og følge opp vedtak. Jeg synes ikke han har vært en tydelig nok leder.

 

- Nå ser vi Frp I fri dressur

Tage Pettersen stiller seg uforstående til Wiborgs uttalelser om at partiet har gjort «stygge ting» mot enkeltpersoner i Frp.

- Jeg vet ikke hva han sikter til. Når det gjelder dårlig lederskap, så er det noe som Frp trekker ut av skuffen noen ganger når de ikke har vunnet fram i saker.

- Hvordan synes du det har det vært å samarbeide med Frp?

- Jeg synes vi har vært veldig rause. Frp har endret mening flere ganger, og det må jeg innrømme har vært en utfordring. De har valgt å bryte i de virkelige store sakene, som byutvikling og samferdsel. Der har vi bare vært enige om å være uenige. Det er kjedelig, men stort sett har det gått greit, understreker han til slutt.

Et annet eksempel på sprikende politiske meninger innad i posisjonen er budsjettforslaget et kroneksempel på.

- Der har Frp snudd 180 grader. Det er interessant å se dem i fri dressur, sier ordføreren.

- Er du bekymret for at de vil velte en del av deres saker, nå som de har brutt ut?

- Så lenge Frp fortsetter å drive Frp-politikk, er jeg ikke bekymret for at de vil få flertall i noen saker, sier han og nevner eiendomsskatten som et godt eksempel. Høyre, Venstre og KrF fikk det som de ville i går: eiendomsskatten forblir urørt.