Refser statsråden i jernbanesaken

– Statsråd Solvik-Olsen skyver fra seg ansvaret ved å gå bort fra sitt kategoriske utsagn om at han «... ikke vil bygge jernbane på kvikkleire», sier Ola Morris Innset, Rødt Moss. Han viser til at Rødts leder, Bjørnar Moxnes, har stilt samferdselsministeren spørsmål om å utsette dobbeltsporet gjennom Moss.

– Vi ønsker en utsettelse også i Moss, hvor det er bestemt at togtraseen skal gå gjennom et område med kvikkleire. Men selv om statsråden påstår at han ikke vil bygge jernbane der det er kvikkleire, nekter han å gripe inn, sier Innset.

Alene om å følge utbyggingsplanen

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) tok opp dette i et spørsmål til statsråden 9. august, der han viser til at Moss er eneste by i Østfold som ikke får en utsettelse i intercityutbyggingen, på tross av «...ekstremt utfordrende grunnforhold knyttet til store, godt dokumenterte forekomster av kvikkleire».

I sitt svar skriver statsråden at Moxnes gir inntrykk av at jernbaneprosjektene i Moss og Sarpsborg/Fredrikstad blir behandlet forskjellig. «Det er ikke tilfelle. Jernbaneprosjektene gjennom Østfold har ulik fremdrift. Dobbeltsporet gjennom Moss er allerede vedtatt startet opp av Stortinget, mens utbyggingen gjennom Sarpsborg og Fredrikstad er i en planleggingsfase», skriver statsråden. Han viser også til at prosjektet gjennom Moss er blitt underlagt ekstern kvalitetssikring, basert på statens prinsipper.

Spark til Ap og H

– Aksjonsgruppa BBM har gravd opp materiale som tyder på at prosjektet er mer risikabelt og vanskeligere å gjennomføre en det som tidligere er antatt. Dette er blant annet basert på NVEs kvikkleirekartlegging. Likevel lar statsråden sjansen gå fra seg til å utrede en ny trasé som vil være bedre for byen, sier Innset.

Han retter også et spark til Ap og Høyre i Moss, som ikke godtar en utredning av det han mener er et langt sikrere alternativ for traseen.

Tomas C. Archer (Ap) sier at Rødt bommer med kritikken.

– Bane Nor har gjort grundige undersøkelser, og tatt en mengde forholdsregler for å bygge togsporet på en sikker måte. Vi har lenge visst om kvikkleireforekomstene, og Bane Nor har forsikret oss om at det teknisk sett er fullt mulig å bygge togtrasé inn mot Nyquistbyen og havna. Nå er boligområdene i ferd med å tømmes for beboere, og det er kort tid til rivearbeidene starter. Det er ikke mulig med omkamp for en alternativ togtrasé nå, mener Archer.

– Utelukket å bryte loven

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) sier den valgte togtraseen i Moss er uhorvelig dyr og dårlig, og beklager at det fortsatt er massivt flertall i Moss bystyre for løsningen. Men han ser ikke at Solvik-Olsen har noen mulighet til å overprøve flertallsvedtaket.

– En overstyring av det lokale flertallet vil være å bryte loven, noe som naturligvis er utelukket, sier Wiborg.