Mari Kolsrud Hustoft (f. v.), Camilla Fonneland Sandberg, Ann Kristin Aas og Martin Sørhaug er blant dem som har kjempet for HOF i Moss. FOTO: KENNETH STENSRUD

Reddet driften - for nå

ETT STEG FRAM: House of Foundation (HOF) har sikret seg kritiske penger som sikrer driften den nærmeste framtida. En liten seier i den langvarige kampen om å overleve for det lille, men store, litteraturhuset i Moss.

Det dreier seg om 240.000 kroner fra Kulturrådet, pluss rundt 50.000 kroner fra venner og bekjente.

Pengene vil blant annet bli brukt til å oppfylle kravet om brannsikkerhet i bygget. Summen er øremerket konkrete tiltak, og vil ikke gå direkte til den daglige driften, men er indirekte med på å gjøre at de kan fortsette å eksistere.

- Den støtten var fundamentalt avgjørende. Vi kaller det «nivå 1» i vår oppgraderingsplan. Pengene vil kun dekke det aller viktigste, forklarer Martin M. Sørhaug, som var med på å starte opp kunstnerhuset i 2009.

 

Skuffet over kommunen

I november fyller House of Foundation fem år. Det markerer også fem år med dugnadsarbeid, ståpåvilje og en økonomisk kamp for tilværelsen.

Kulturrådet har hjulpet til med lignende støtte tre ganger tidligere. Da til utstillingsrom og andre oppgraderinger av bygget. Moss kommune har også bevilget penger, men kun til enkelte prosjekter, og ikke selve driften.

- Vi kan ikke gjennomføre prosjekter uten drift. Egentlig er hele huset for oss et prosjekt, sier Sørhaug, som mener kommunen burde kunne avse mer.

- Kulturrådet har vært med på å støtte oss såpass lenge nå. Det burde gi klare signaler til kommunen om at dette stedet er verdt å satse på. Dessverre virker det som at de likevel ikke klarer å sette av penger til driften vår.

- Skuffende, mener Camilla Fonneland Sandberg i HOFs kunstneriske råd.

- Hvordan vil du forsvare bruken av kommunale penger til driften av House of Foundation for «mannen i gata»?

- Noen tror kanskje at House of Foundation er et lukket miljø, men dette er et hus for folket, svarer Sandberg.

- Vi fyller alle funksjonene til et litteraturhus, og dette er med på å sette Moss på kartet, legger Sørhaug til.

 

Avgjørende år

Moss kommune har gitt klare signaler om at HOF er viktig for kulturlivet i byen. Det frivillige støtteapparatet rundt HOF venter nå i spenning på hvordan kommunens nye kulturplan vil se ut.

- Dette året vil være helt avgjørende for oss. Signalene vi får nå vil gi oss en god indikasjon på om vi kan ta dette lenger enn 2015 eller ei, sier Sørhaug.

I dag mottar HOF rullerende pengestøtte fra Kulturrådet til driften. Den treårige bevilgningen går ut ved årsskiftet. Etter det er situasjonen mer uviss, men de håper på fornyet tillit.

- Det er veldig viktig for oss at vi har en slik støtte. Den er helt nødvendig.

De akter også å søke om støtte fra kulturdepartementet neste år.

- Men det blir vanskelig uten å i større grad ha kommunen i ryggen, konkluderes det.

Dersom de klarer å sikre driften har styret også ambisjoner om å få på plass to årsverk.

- Vi har lagt inn mye innsats og egne midler i huset. Hadde det vært utsikter til faste stillinger ville vi turt mer. Akkurat nå er framtida veldig uforutsigbar og skummel, sier styreleder Mari Kolsrud Hustoft.

kenneth.stensrud@dagsavisen.no