På grunn av politiets trege arbeid, fikk mannen en betydelig straffereduksjon. Vanligvis gir mengden narkotika han ble tatt med sju til åtte måneders fengsel, men i stedet ble han dømt til 120 dagers fengsel, som dessuten ble gjort betinget.

Politiet glemte narkosak

En østfolding måtte vente nesten fire år på å bli dømt. – Jeg tror ikke vi har hatt en sak med så lang liggetid før, forteller sorenskriver Wenche Flavik ved Moss tingrett.

16. mai 2014 ble mannen tatt med 62,49 gram amfetamin. Han hadde i tillegg et par Rivotril-tabletter i lomma, som inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam.

En slik mengde narkotika gir vanligvis en fengselsstraff på sju til åtte måneder. Mannen kan slippe å sone én eneste dag.

Kuttet straffen

I stedet for sju til åtte måneders fengsel, ble nemlig mannen i stedet dømt til 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Det betyr at han kan unngå å sitte bak lås og slå, så lenge han ikke blir tatt for noe lignende forhold igjen i løpet av denne perioden.

Årsaken er politiets håndtering av saken. Rundt ett år etter pågripelsen, 28. april 2015, forelå laboratorieundersøkelsene av narkotikaen. Så ble det stille.

Ikke før 5. mars i år ble en siktelse utarbeidet. Et par måneder senere, 8. mai, ble mannen dømt i Moss tingrett.

LES OGSÅ: Tvillinger tiltalt for vold mot kvinne

Alvorlig brudd på menneskerettslov

Dommen konkluderer med at det trege politiarbeidet har ført til et «markant brudd» på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 6, som sier at en siktet har krav på å få sin sak behandlet innen rimelig tid.

Dommer i saken var Wenche Flavik, som også er sorenskriver ved Moss tingrett. Hun forteller at det ikke er vanlig kost å få inn fire år gamle saker.

– Jeg tror ikke vi har hatt en sak med så lang liggetid før, forteller hun.

Politiet innrømmer feil

Politiadvokat Dag Fredrik Reymert var aktor i saken. Han forteller at politiet rett og slett hadde glemt saken.

– Den har blitt liggende ved en feil, så har den blitt oppdaget gjennom en restansekontroll. Derfor var det nødvendig å ta hensyn til en slik veldig uheldig liggetid ved straffeutmålingen, sier han.

Saken ble avgjort som tilståelsesdom. Mannen møtte uten forsvarer. Han er ikke spesielt imponert over at politiet brukte så lang tid på at han kunne legge saken bak seg.

– Det er bare tragisk. Det blir som å gi meg dobbel straff, sier han.

LES OGSÅ: Skadet for livet etter å ha blitt utsatt for blind vold på fyllinga

Flere restansesaker

Det å få kontroll på etterslepet av straffesaker - såkalte restanser - har vært et av politiets fokusområder de siste årene, og fortsetter å være det i 2018.

Ved utgangen av 2017 hadde Øst politidistrikt 5461 restansesaker som har ligget hos politiet i mer enn tre måneder uten at det er fattet en påtaleavgjørelse i saken. 949 saker hadde ligget på vent i minst ett år.

Begge tallene er en klar økning fra året før.

LES OGSÅ: Lagmannsretten: Knivstakk mann i hjertet uten å tenke over at han kunne dø