Politihuset i Moss er nå solgt til Hemfosa Fastigheter AB. Totalt har svenskene kjøpt norske eiendommer for 1,3 milliarder kroner. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Politiet får svenske eiere

Svenske Hemfosa Fastigheter AB har kjøpt Statens Hus og Politihuset i Moss. Dette er selskapets første oppkjøp i Norge.


Av Paul Norberg

Men det svenske gigantselskapet nøyer seg ikke bare med eiendommene i Moss. Bygget som huser Fredrikstad politistasjon er i tillegg kjøpt opp, og det samme gjelder to offentlige bygg i Skedsmo kommune. Også her er politihuset en del av porteføljen, mens Høgskolen i Oslo og Akershus holder til i det andre Lillestrøm-bygget.

Svenskene har dermed kjøpt opp tre politihus i en og samme pakke. Det er Entra ASA som har solgt alle byggene i en felles portefølje til Hemfosa Fastigheter, og den totale prisen er 1,375 milliarder norske kroner.

Dette er 17 prosent over det som var bokført verdi ved utgangen av tredje kvartal i 2014.

– Vi er godt fornøyd med prisen, sier finansdirektør Arve Regland i Entra ASA til Dagsavisen Moss Dagblad.

Svensk gigant

Det er en svensk gigant i eiendomsmarkedet som nå blir eiendomsbesitter i Moss. Etter oppkjøpet i Norge har selskapet en total portefølje på 2.018 eiendommer, hovedsakelig i Sverige. Markedsverdien er vurdert til omkring 22 milliarder kroner.

Hemfosa ble etablert i 2009, i kjølvannet av finanskrisen som også rammet Sverige. Målet var å bygge opp eiendomshandel i det svenske markedet. Det var en vellykket strategi, og i løpet av de to første årene ble det gjennomført et stort antall eiendomskjøp; blant annet 51 prosent av Saab Automobiles i Trollhättan.

Selskapet har i første rekke satset på eiendommer i Sverige med stat og kommune som leie­takere. Det er samme type leie­takere i de byggene som selskapet nå kjøper i Norge.

Det er sannsynlig at dette oppkjøpet er første skritt på veien mot et større engasjement i Norge.

Flere oppkjøp

– Vi regner med at det er gode muligheter for å utvide virksomheten i Norge. Kjøpet fra Entra ASA utgjør en god plattform, som vi kan vokse videre fra. Ambisjonen er ytterligere oppkjøp i Norge for å komplettere vår offentlige eiendomsportefølje, sier administrerende direktør Jens Engwall. Engwall ble for øvrig stemt fram som den svenske eiendomsbransjens mektigste aktør i 2011.

I likhet med Entra ASA ble Hemfosa Fastigheter AB først notert på børsen i 2014.

Mange interessenter

De seks bygningene i Norge har vært til salgs siden slutten av oktober i fjor, og det har vært flere interessenter som har vurdert kjøp av enkelte eller hele bygningsporteføljen.

– Det har vært både industrielle og finansaktører som har vurdert kjøp. Hemfosa Fastigheter AB kom til slutt med det beste tilbudet, og vi valgte dermed å selge alle byggene som en portefølje, sier Regland.

– Hva er prisen for de to byggene i Moss?

– Vi går ikke ut med detaljer om salget. Siden vi har solgt alle eiendommene som en helhetsløsning, er det kun den totale prisen som blir offentliggjort.

– Entra selger seg ut av mindre byer, og skal satse på de fire største byene i Norge, mens det svenske storselskapet satser motsatt. Hva har svenskene oppdaget som ikke Entra har forstått?

– Vi har vel kort og godt to ulike strategier. Entra har bestemt seg for å rendyrke eiendomsporteføljen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, mens Hemfosa Fastigheter har satset stort i Sverige på eiendommer i et bredt geografisk nedslagsfelt. Det er første gang vi gjør en handel med dette selskapet, og det er interessant at de nå satser tungt i Norge, sier Arve Regland.

Entra ASA er nå nærmest ferdig med sine eiendomssalg i områdene utenfor de fire største byene.

– Vi har fortsatt en eiendom i Tromsø, to i Bodø, ett bygg i Arendal og ett i Skien som skal selges. Etter at disse salgene blir gjennomført, vil utviklingen fortsette innenfor vårt kjerneområde, sier Regland.

Entra ASA var det første helstatlige selskapet som er blitt børsnotert siden 2005. Det var i forberedelsene til børsnoteringen at strategien ble spisset til kjernevirksomhet rundt de fire største byene.

Regland sier at selskapet allerede var i gang med denne spissingen på et tidligere tidspunkt, men bekrefter at dette arbeidet skjøt fart i tida rundt børsnoteringen.