"Plakaten på veggen" hjemler bevæpning

NAVN I NYHETENE: Stig Lande (50) fra Sarpsborg er ny områdesjef for Moss Heimevernsområde 01–204. Han overtok etter Thore Hovind, som var sjef i 13 år.

Hvilke forventninger har du til oppgaven som områdesjef for Moss HV-område?

– Jeg forventer engasjement av både befal og innkalte soldater. Jeg har ni års erfaring som områdesjef på Mågerøy i Vestfold, og har tidligere vært nestkommanderende for Ryggeområdet. Det betyr at jeg har et faglig godt utgangspunkt for å lede det spennende Mosseområdet. Jeg har allerede møtt staben i Moss, og jeg får et meget kompetent befal å forholde meg til.

Hvilken rolle har Heimevernet?

– Vi har viktige oppgaver, både i fredstid og ved en eventuell krisesituasjon. I fjor var det for eksempel mange skogbranner i Moss. Da stilte HV opp for sivilsamfunnet. Vi gjør det samme ved flomkatastrofer rundt om i landet og bistår politiet ved leteaksjoner og ved sikring av åstedsområder. Men vi øver naturligvis mest militært. Ved den store NATO-øvelsen Trident Juncture sist høst var Heimevernet sentral i arbeidet med å sikre styrkene, både de norske og de allierte. Heimevernet er et viktig bindeledd mellom det sivile samfunn og Forsvaret.

Hvordan ser du på trusselbildet i Norge?

– Det er i ferd med å endre seg. Forholdet mellom Russland og de vestlige land har forverret seg de siste årene, og det betyr en god del for hvordan også det norske Forsvaret skal opptre. Dette var en viktig del av Trident Juncture-øvelsen. I en HV-sammenheng er det viktig at vi også behersker bruken av våpen. Det er en sentral del av det vi må trene på når soldatene er innkalt til øvelser.

Kan du som områdesjef mobilisere soldatene til skarpt våpenbruk?

– Ja, det er hjemlet i «Plakaten på veggen».

Hva er det?

– Etter annen verdenskrig ble det diskutert hvorvidt det skulle være nødvendig med ordrer fra sentrale myndigheter for å kunne mobilisere soldater i en krisesituasjon. 10. juni 1949 ble det vedtatt et direktiv som hjemler at det er mulig for lokale militære ledere å innkalle mannskaper og bevæpne dem. Som områdesjef har jeg den muligheten. Bakgrunnen er blant annet at sentrale myndigheter kan bli satt ut av spill først ved en okkupasjon. Da er det umulig å vente på en sentral ordre. «Plakaten på veggen» henger pent innrammet ved en rekke militærleirer rundt om i Norge, og er kalt Norges mest kjente direktiv. Det ble også vurdert i de første timene etter at regjeringsbygget ble bombet 22. juli 2011. Da var situasjonen uoversiktlig, og det kunne dreid seg om et statskupp.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Gunnar Sønstebys bok «Bak rapportene». Den fikk jeg nylig av generalmajor Eirik Kristoffersen, som er sjef for Heimevernet i Norge. Mye av det Sønsteby skriver om, er i høyeste grad relevant også i dag.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når min familie og mine venner har det godt, blir jeg lykkelig. Det dreier seg om omsorg, og slik er det i Heimevernet også. Det er viktig å ha omsorg for alle soldatene, for da fungerer vi lettere som en god enhet.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg drev med rosport for mange år siden, og var medlem av Sarpsborg Roklubb. Trener var Svein Thøgersen, som sammen med Frank Hansen tok sølv i dobbeltsculler under sommer-OL i 1972 i München. Han var en dyktig trener og en god venn.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er for distré.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da isolerer jeg meg på hytta. Det er en form for utskeielse, for vanligvis liker jeg store forsamlinger. Og da min eneggede tvillingbror og jeg fylte 50 år, inviterte vi 160 gjester.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For ytringsfriheten og mot diskriminering. Mitt HV-engasjement er tuftet på å verne demokratiet, og jeg er villig til å kjempe for å bevare de demokratiske rettighetene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Erna Solberg.

Vil du rose eller refse henne?

– Jeg er oppdratt til å være hyggelig mot folk. Men ville også bruke anledningen til å ta opp forsvarspolitiske spørsmål, der jeg mener at hun er altfor vag blant annet i spørsmålet om å øke forsvarsbudsjettet til to prosent, slik NATO ønsker.