Mer enn annenhver person bosatt i Østfold mottok en stønad fra Nav minst én gang i fjor. I snitt fikk hver østfolding utbetalt 91.919 kroner av Nav i løpet av 2017. Her fra årets jobbmesse i Moss.

Østfold: Landets største trygdefylke

Nav utbetalte nesten 27 milliarder kroner i Østfold i fjor. Det er nok til å gi alle østfoldinger mer enn 90.000 kroner hver.

Det gjør Østfold til det fylket i landet hvor innbyggerne fikk utbetalt mest per hode, ifølge Navs statistikk for 2017. Til sammenligning utbetalte Nav nesten 2,5 milliarder kroner mindre til befolkningen i det som tidligere var Sør-Trøndelag, til tross for at de hadde et større innbyggertall enn Østfold.

Faktisk er 27 milliarder kroner nesten like mye som Nav utbetalte i stønad til innbyggere i Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag til sammen i fjor.

Mer til pensjonistene enn arbeidslivet

12,7 milliarder kroner, altså nesten halvparten av utbetalingene, gikk til alderspensjon. Det er fem prosent mer enn bare ett år tidligere.

Det er også mer enn den samlede summen som gikk til det som Nav har kategorisert som «arbeidsliv og sykdom». Dette inkluderer blant annet sykepenger, dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Økning i alle kommuner

Samtlige kommuner i Østfold hadde en økning i antall utbetalte Nav-penger fra 2016 til 2017, viser oversikten.

Aller mest økte Våler, med seks prosent. Likevel er de fortsatt den kommunen i fylket hvor lavest andel av befolkningen mottar stønad fra Nav, med 52 prosent. Også Hobøl har samme andel.

Landsgjennomsnittet lå på 50 prosent.

Hvaler verst i Østfold

Hvaler er den kommunen i Østfold hvor størst andel av befolkningen mottar Nav-penger.

Hele 59 prosent av innbyggerne i kommunen fikk utbetalt penger fra Nav i fjor. Det plasserer dem helt i Norgestoppen. I kun 18 av 426 andre kommuner mottok en høyere prosentvis andel av befolkningen Nav-penger. Kun to av dem har et høyere innbyggertall enn Hvaler. 13 av de 18 kommunene ligger i Nord-Norge.

Tallene viser også at mer enn hver fjerde person fra Hvaler fikk utbetalt alderspensjon. Det overrasker ikke ordfører Eivind Norman Borge.

– Mange godt voksne mennesker flytter til Hvaler kommune. Jeg tror det er et sted hvor folk flest ønsker å leve når de blir eldre. Det er en grunn til at vi gjentatte ganger har blitt kalt Florida-kommunen.

– Er du enig i den beskrivelsen?

– Hvis det er fint i Florida, så er jeg enig, svarer han med et smil.

Ordføreren innrømmer at det å ha en så stor andel eldre innbyggere skaper utfordringer for kommunen.

– Ja, helt klart. Når mennesker har nådd en viss alder, har de også mer behov for offentlige tjenester. Samtidig har Hvaler de høyeste skatteinntektene i Østfold, så hvor mye dette egentlig påvirker oss er vanskelig å si.

Ingen overraskelse

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) er ikke overrasket over at Østfold er det fylket i landet som i snitt mottar mest Nav-penger.

– Dette er en veldig kjent utfordring for oss. Østfold har en høy andel uføretrygdede og en høy snittalder på befolkningen. Fylket ligger også i toppen når det gjelder arbeidsledighet, selv om den har bedret seg i det siste, sier han.

Ole-Johnny Hansen, avdelingsdirektør i Nav Østfold, forteller at de jobber kontinuerlig med å bedre situasjonen. Dette inkluderer å øke yrkesdeltakelsen og motvirke at folk blir uføre og blir gående lenge på Nav-utgifter.

– Det er et arbeid vi står i hver dag, sier han.

Har gode forutsetninger

Østfold har lenge scoret lavt på forskjellige undersøkelser om nordmenns levekår. Høy arbeidsledighet, mye uføretrygd og høyt sykefravær er kjente problemstillinger.

– Slik har det vært i mange år. Likevel er vi opptatt av å snu dette. Det mener vi er mulig på sikt. Jeg ser ingen grunn til at Østfold skal ligge dårligere an enn resten av landet, sier avdelingsdirektøren i Nav.

Han håper på å se bedringer snart. Blant annet nevner han at de har merket seg en nedgang på 1.000 færre personer som trenger arbeidsavklaringspenger i Østfold det siste året.

– Det vi er mest opptatt av er å gjøre noe med situasjonen til de som er i arbeidsalder. Vi jobber kontinuerlig med å øke yrkesdeltakelsen i Østfold, sier han.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten i fylket fortsette å synke. Sjekk hvilken kommune den har sunket mest i her.