Østfold hadde 42 mobbesaker i fjor høst

Av 13 ferdigbehandlede saker, konkluderte fylkesmannen med at det hadde blitt gjort brudd på aktivitetsplikten i 12.

Det viser en oversikt fra Kunnskapsdepartementet.

I kun to andre fylker i Norge ble det avdekket flere brudd på aktivitetsplikten i fjor høst enn i Østfold.

Aktivitetsplikten handler om at alle ansatte på skolen skal følge med, gripe inn og avdekke når de mistenker eller ser at et barn ikke har det bra, eller hvis de ser mobbeatferd.

Høsten 2018 ble det meldt inn i alt 653 saker i Norge. I nesten alle ferdigbehandlede saker ble det konkludert med at skolene ikke gjorde nok.