Arild Johnsen, leder av Moss Historielag, går av etter seks år i sjefsstolen.

Ønsker seg kulturbygg til byens 300-årsjubileum

Den avtroppende lederen av Moss Historielag ønsker seg kulturbygg til byens 300-årsjubileum.

Hvem: Arild Johnsen (79)

Hva: Leder av Moss Historielag

Aktuell: Går av etter seks år som leder. I løpet av den tida har historielaget gått gjennom en stor forvandling.

 

Moss Historielag ble formet i 2005. Det betyr at du har vært leder i nesten halvparten av tida laget har eksistert. Hvordan har det vært?

– Det har vært utrolig spennende. Laget lå forholdsvis langt nede, så hele de seks årene har vært en oppbyggingstid. Vi har bygd opp et moderne historielag, med nettside og god kontakt med medlemmene våre gjennom bladet Strandsitteren.

Hva skal du bruke tiden din på framover nå?

– Jeg er en aktiv person i samfunnssammenheng, så jeg vil fortsatt engasjere meg der. Det som opptar meg mest nå er oppbyggingen av byen.

Det er snart duket for 300-årsjubileum i Moss. Hvordan mener du det bør markeres?

– Vi i Moss Historielag mener at kommunen i større grad burde gjøre noe som i 1970, da Mossehallen ble bygget. Byen burde bygge et kulturbygg eller noe annet med en mer varig verdi. Dessverre er det ikke noen interesse for det blant politikerne i Moss nå.

Hvilken er din favoritthistorie fra Moss?

– Det jeg synes var spennende, hvis jeg først skal gripe tak i noe, er den fredningsbølgen som kom rundt 1925–1926. Da ble en betydelig del av de viktigste bygningene i byen fredet. Siden da har det vært lite. Kulturminneloven har ikke vært brukt i Moss på en slik måte igjen. Den bølgen er sterkt underkommunisert. Det synes jeg også byens jernverkshistorie er. Det var en fantastisk 400-årsperiode før Peterson kom, da jernverket var en hjørnesteinsbedrift hvor mange hundre mennesker ble ansatt.

Hvorfor mener du det er viktig å ta vare på lokalhistorien inn i framtida?

– Lokalhistorien er det som er basisen vår. All utvikling i kommunen er basert på lokalhistorie.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det tredje bindet i Rygges Historie inneholder stort sett bare mossehistorie. Det er et underkommunisert bind. Utover det er Edvard Hoem favorittforfatteren min. Hans verk leser jeg jevnt og trutt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familien. Vi har et sted på Nordre Jeløy som vi har hatt i 50 år. Samlingene der har vært noe vi har gått tilbake til og stadig minner oss om.

Hvem var din barndomshelt?

– På faglig nivå, som landskapsarkitekt, har flere av de professorene vi hadde, blant annet en som het Magne Brun, preget meg i stor grad.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Kanskje det at jeg kan bli litt utålmodig og vil få ting gjort, slik at det ofte går litt fort i svingene.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg har ingen store utskeiinger.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Hadde det vært mulig å få en omkamp på jernbanen og havna, ville jeg nok gått langt fram i det toget.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg kan ikke si det. Både familiært og faglig har jeg hatt et utrolig godt liv.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi.