Kristin Bremer Nebben, nyvalgt leder i Nye Moss Ap, mener det er fornuftig å se om det finnes noen gode kjønnsnøytrale erstatninger til dagens jobbtitler.

Ønsker ikke titler med «mann» i navnet

Ap i Moss vil si farvel til rådmann og jordmor. Nå er det kjønnsnøytrale titler som gjelder.

Forslaget ble vedtatt under lokallagets årsmøte forrige helg. Det skjedde med bred enighet, ifølge nyvalgt leder Kristin Bremer Nebben.

– Vi er to likestilte kjønn i Norge. Da bør vi jobbe for at vi har titler som ikke utpreger seg mot det ene eller andre kjønnet, mener hun.

Gammeldagse mannsroller

Vedtaket sier ingenting konkret om hva de nye titlene skal være, men nevner administrasjonssjef som et mulig alternativ til rådmann.

Jordmor og helsesøster nevnes også som eksempler på ord som de vil skal erstattes med kjønnsnøytrale titler, så snart det er arbeidet fram dekkende ord i de fagmiljøene.

Nebben, som i fjor var kvinnekontakt i Moss Ap, mener det blir gammeldags å bruke mange av dagens titler i offentlig og privat sektor.

– Det er ofte menn som har inntatt de stillingene det gjelder, men slik er det jo ikke lenger, sier hun og legger til:

– Det å bruke mann eller kvinne i et ord, eller noe annet som gjør at man relaterer ordet til et kjønn, gjør at man automatisk forbinder jobben med det kjønnet. Slik skal det ikke være, mener hun.

Bred politisk enighet

Å innføre kjønnsnøytrale titler virker ikke som et kontroversielt forslag i Moss, i hvert fall rent politisk.

Eksempelvis mener Anne Bramo, gruppeleder i Frp, at det er en god idé og ser gjerne for seg at rådmann endres til administrasjonsleder. Hennes parti var det siste av de store i Norge som endret tittelen fra partiformann til partileder. Det skjedde i 2009.

Sindre W. Mork, gruppeleder i Venstre, er også positiv til å innføre kjønnsnøytrale titler i Moss.

– Det synes jeg er helt på sin plass. Jeg tror det eneste problemet er å finne titler som er fornuftige og forståelige, altså som beskriver jobben godt. Rådmann gjør jo ikke det, mener han.

– Bryr meg ikke

Bente Hedum, Moss’ øverste administrative leder, har ingen sterke innvendinger mot å bli kalt rådmann. For henne har det aldri føltes rart.

– Nei, det tenker jeg ikke noe over i det hele tatt. Jeg har ikke noe problem med å bli kalt rådmann. Alle vet hva det er. Det er nok mer gjenkjennelig enn administrasjonssjef, forteller hun. 

I kommuneloven er tittelen allerede endret til administrasjonssjef, men Hedums formelle stilling i Moss kommune er likevel rådmann.

Å innføre kjønnsnøytrale titler har så langt ikke blitt tatt opp politisk i Moss, men det ligger an til å skje i forbindelse med sammenslåingen med Rygge og arbeidet med å danne en ny kommune.