PROFESJONELT: – Det er viktig at varaordføreren, Finn-Erik Blakstad, (i lys jakke), og Rygge kommune har et profesjonelt forhold i den pågående konflikten om Ekeby Gård, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (til høyre).

Om varaordførerens konflikt med Rygge kommune, sier ordføreren: - Slett ikke ideelt

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) håper nabostriden om Ekeby Gård ikke vil skade lokalpolitikernes omdømme.

Av Paul Norberg

– Det er slett ikke ideelt at det er en pågående stridighet mellom varaordfører Finn- Erik Blakstad og flere av hans naboer på Ekeby Gård. Denne striden omfatter jo også Rygge kommune, som gjør sine vedtak i henhold til lover og regler som gjelder for næringsvirksomhet på gårder, sier Skartlien.

Les også: Kommunens konklusjon: - Driver ulovlig

– Profesjonelt

– Det er viktig at alle parter opptrer profesjonelt og følger spillereglene. Også politikere er privatpersoner som bor i kommunen. Dermed har politikere nøyaktig de samme rettigheter og plikter som enhver annen innbygger i Rygge, fortsetter ordføreren, som mener det er viktig å skille mellom privatpersonen og politikeren i tilfelle konflikt med egen kommune.

– Hvis alle parter opptrer ryddig, bør ikke slike stridigheter være problematiske for verken innbyggerne, kommunens administrasjon eller politikerne, mener Skartlien.

– Ytringsfriheten har vide rammer

Som Dagsavisen Østfold skrev onsdag, gjelder striden blant annet støy fra «partylåven» på Ekeby, der det arrangeres selskaper som bryllup og jubileer.

Der viser det seg at sydveggen ikke er isolert, noe som fører til økt støy for naboene. Nå blir Blakstad politianmeldt av nabo Sverre Been (bildet), som mener seg uthengt på Facebook-siden for Ekeby Gård. Der er det også flere ufine karakteristikker av Sverre Been i kommentarfeltet.

SJIKANERT: Sverre Been er nabo til Ekeby Gård i Rygge, og mener seg nettsjikanert.

Medieekspert og tidligere sekretær i Pressens Faglige Utvalg (PFU), Gunnar Bodahl-Johansen, er likevel i tvil om Sverre Been vil vinne fram med en politianmeldelse.

– Ytringsfriheten har vide rammer, og jeg har sett langt verre på nettet enn det som ble lagt ut av Blakstad. Det er mye enkeltpersoner kan oppleve som hets og sjikane, men som likevel ikke kan defineres som dette i juridisk forstand.

– Har det betydning at Been ikke selv er på sosiale medier?

– Ikke nødvendigvis. Det er naturligvis en veldig direkte og uvant språkbruk på Facebook, men det skal mye til før det kan betraktes som sjikane, sier Bodahl-Johansen.

Frustrert varaordfører

Finn-Erik Blakstad har fått frist til 22. mai med å isolere i henhold til forskriftene. I tillegg dreier konflikten seg om drift av gårdsbutikk og kafédrift. Kravet er at det som selges må komme fra egen gård, et kriterium som Fylkesmannen og kommunen mener ikke er oppfylt.

– Jeg har gang på gang forsøkt å etterkomme kravene til «stedbunden næring», slik myndighetene krever for at jeg skal kunne drive gården lovlig. Men hver gang jeg kommer med forslag til hvordan dette skal gjøres, opplever jeg nye tilbakeslag. Jeg ønsker klare retningslinjer og rammebetingelser, slik at jeg vet hva jeg skal forholde meg til, sa Blakstad til Dagsavisen Østfold i fjor høst.

Han er fortsatt frustrert over det han oppfatter som manglende vilje fra kommuneadministrasjonens side til å fortelle konkret hva som kreves for å kunne få dispensasjon til driften av butikk og kafé.