Sykehuset Østfold Moss. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Nytt sykehus friskt pust for de ansatte

FRISKE: - De ansatte ser fram til nytt sykehus. Det gjør noe med lysten til å jobbe, sier sykehusdirektøren om nedgangen i sykefraværet ved Sykehuset Østfold.

Det er ikke bare sykdom på sykehuset. Når styret i Sykehuset Østfold i dag møtes, er det to saker administrerende direktør Just Ebbesen gleder seg til å fortelle om: Økonomien er frisk og fin, og det samme er de ansatte.

For av styrepapirene går det fram at sykehuset per september har et positivt resultat på 9,8 millioner kroner i forhold til budsjett, og sykefraværet er betydelig redusert sammenlignet med samme periode i fjor og året før.

 

Investeringsmuskler

Det første først: Det styres godt mot et positivt resultat på 15 millioner kroner i 2014.

- Det er ikke et mål i seg selv å gå mest mulig i pluss, og dette er jo bare en liten brøkdel av det totale budsjettet på nesten fem milliarder kroner. Men når vi nå ligger an til å gå med overskudd, får vi penger vi kan investere med. Mye går naturlig nok til nytt sykehus på Kalnes og oppgradering av sykehuset i Moss, men utstyr er også viktig. Teknologien raser videre, og vi må ha økonomi til å investere her, sier Ebbesen.

 

Lavt fravær, men ...

Nettopp det nye sykehuset later til å påvirke de ansatte positivt. Sykefraværet i mai, juni og juli i år var på 6,9 prosent, noe som er mye mindre enn for samme periode i 2013 og 2012, da disse tallene var på nesten ni prosent.

- Vi har jobbet svært hardt med sykefraværet på de store avdelingene, med hjelp fra både Nav og arbeidssenteret. Jeg ser også at de ansatte gleder seg til nytt sykehus, og det gjør noe med deres vilje til å jobbe. Motivasjonen øker med et positivt målbilde, sier Ebbesen.

Han er likevel forberedt på at sykefraværet igjen kan gå opp.

- Vi kjenner til at sykefraværet kan gå opp etter en omstilling, altså ikke nødvendigvis før eller under selve omorganiseringen. Derfor skal vi ikke «slakke av» når vi har kommet på plass, men faktisk fortsette arbeidet vi gjør for å holde sykefraværet lavt, sier sykehusdirektøren, som også ser andre utfordringer med den store flytteprosessen.

- Vi skal nå lære opp alle de ansatte i nye systemer og må holde hendene på rattet når vi flytter, samtidig som vi skal behandle pasienter der vi er nå. Det gir mye energi, men er også krevende, sier Ebbesen.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no