BYGGHERRE: – Bane Nor er byggherre, og har naturligvis ansvaret for byggingen av togtraseen gjennom Moss, sier prosjektsjef Jarle Rasmussen.

Ny runde om jernbaneutbyggingen gjennom Moss

Fem partier i Moss går sammen om å stille krav om en lovlighetskontroll av vedtaket om å bygge ut jernbanen og ny stasjon i Moss. – Har kommunen sikret seg mot å måtte stå til ansvar hvis det skjer uhell i anleggsperioden, spør de.

– Det er Bane Nor som har ansvaret, også det økonomiske, hvis det skulle skje uhell under byggingen av ny togtrasé og jernbanestasjon i Moss.

Det slår prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane Nor ettertrykkelig fast overfor Dagsavisen Østfold.

I bystyret 15. mai fremmer partiene Rødt, Venstre, MDG, Frp, KrF og Ny Kurs et krav om lovlighetskontroll for å forsikre seg om at Bane Nor følger de vedtatte planbestemmelsene som er vedtatt. Partiene vil sjekke om Moss kommune har sikret seg mot eventuelle erstatningssøksmål når byggingen av ny jernbanetrasé starter opp for fullt. Men det er altså ingen grunn til bekymring på vegne av kommunen, ifølge Bane Nor.

– Vi har oppgaven som byggherre og er tiltakshaver for byggeprosjektet. Dermed har vi også plikt til å yte erstatning hvis det skulle bli utglidninger, ras eller andre uønskede hendelser som følge av arbeidet vi utfører. Dette er et ansvar som ikke skal tilbakeføres til kommunen, sier Rasmussen.

Kvikkleire

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) avviser at det er grunnlag for lovlighetskontroll. Arild Svenson (Ny Kurs) er uenig:

– I min interpellasjon 27. februar i år, viste jeg til et møte mellom NVE og kommunen der temaet var kvikkleire i Moss. Jeg er bekymret for grunnforholdene når de omfattende byggearbeidene skal igangsettes. Og vil derfor ha sikkerhet for at kommunens vedtak i saken er lovlige, og at kommunen ikke blir sittende igjen med erstatningskrav i mangemillionersklassen, sier Svenson.

– Dette er ingen omkamp om togtrasévalget. Vi ønsker å ha full gardering for at alle vedtak er gjort korrekt, og at regelverket er avklart. Venstre har vært en del av flertallet som har sikret den vedtatte jernbaneløsningen. Det er solid flertall i bystyret for traseen, og krav om lovlighetskontroll fra Fylkesmannen handler ikke om en annen løsning, sier Venstres gruppeleder Sindre W. Mork.

Mobiliserer

Aksjonen Bedre Byutvikling Moss (BBM) vil mobilisere sine medlemmer til å møte opp i bystyret 15. mai for å følge debatten fra tilhørerplass.

– Vi er opptatt av at kommunen har en hånd på rattet når det gjelder koordineringen av alt arbeid i forbindelse med togspor, havn og riksvei 19. At Bane Nor har ansvaret for selve togtraseen og stasjonsbyggingen, holder ikke. Det skal bygges midlertidige veier, og det blir støy og støv fra mange ulike kilder samtidig. Derfor må bystyret eller Fylkesmannen sørge for at hele byggeprosessen blir gjort i henhold til lov- og regelverket, mener Jonathan Parker i BBM.

Ordfører Tollerud (Ap) innstiller på at lovlighetsklagen blir avvist, og at saken i stedet oversendes Fylkesmannen for behandling. Hun understreker at det er Bane Nor som har plikt til å vurdere om tiltaket er tilstrekkelig detaljert avklart, slik at arbeidet kan igangsettes. Noe det gis anledning til ifølge plan- og bygningslovens paragraf 20–6.